Auditorium zijkant

Privacystatement

Windesheim neemt uw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig met persoonlijke gegevens van (potentiële) studenten, relaties en bezoekers om. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Christelijke Hogeschool Windesheim, Campus 2, 8017 CA Zwolle.

Verwerking van persoonsgegevens

Windesheim verzamelt gegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. De verzamelde gegevens gebruiken we om onze (potentiële) studenten, relaties en bezoekers te benaderen over opleidingsmogelijkheden op Windesheim. Heeft u zich aangemeld voor een activiteit, evenement, of vergelijkbare bijeenkomst, of maakt u gebruik van een door Windesheim gemaakte app, dan gebruiken we die gegevens uitsluitend voor het betreffende doel, waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren en evalueren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, en wettelijke bewaarplicht.

De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen

Bent u geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief dan heeft u de mogelijkheid om via de nieuwsbrief uw gegevens te wijzigen of u af te melden voor de nieuwsbrief. Ook in andere gevallen heeft u recht op inzage in uw gegevens en kunt u zo nodig vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Windesheim
Campus 2 
8017 CA Zwolle

0900 – 8899
info@windesheim.nl

Windesheim beschikt over een eigen Functionaris voor Gegevensbescherming FG@windesheim.nl

Wijzigen van dit privacybeleid

Windesheim houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 januari 2016.