Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Carry Renders, associate lector

  • Lectoraat Gezonde Samenleving
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. Carry Renders PhD

Dr. Carry Renders is gezondheidswetenschapper en epidemioloog en sinds 2004 verbonden aan Windesheim.

Volg Carry op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

Als gezondheidswetenschapper en epidemioloog ligt haar onderzoeksfocus op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een integrale aanpak om gezond eet-, beweeg- en slaapgedrag te bevorderen en overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten te voorkomen vanuit de setting gezin, school, wijk en (jeugdgezondheids)zorg. 

Opleiding 

Carry Renders studeerde Biomedische Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting epidemiologie) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gepromoveerd bij de Faculteit der Geneeskunde, afdeling Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp kwaliteit van zorg voor diabetespatiënten in de eerstelijnszorg.

Onderzoekservaring

In de periode 2002-2009 was Carry coördinator van het Kenniscentrum Overgewicht (KCO), gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. Bij het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle coördineert zij onderzoek naar het bevorderen van een gezonde leefstijl en welzijn bij kinderen en adolescenten vanuit een integrale aanpak. Daarnaast is Renders universitair hoofddocent bij de afdeling Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook hier richt haar onderzoek zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl en de preventie van overgewicht en obesitas bij kinderen en jeugdigen vanuit een integrale benadering. Bovendien geeft zij hier onderwijs op het gebied van preventie en beleid, sociale marketing en volksgezondheid in het algemeen. 

Lees meer over het lectoraat Gezonde Samenleving