Studenten voor een scrumbord

Teachers Tech College

Variant Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Heb je een technische achtergrond en wil je of ben je al aan de slag in het middelbaar technisch beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie?

Kies dan voor het Teachers Tech College. Deze opleidingsroute is een initiatief van Windesheim en ROC van Twente, opgezet vanuit het expertisecentrum TechYourFuture. Je eigen leerproces staat centraal. Vanaf de eerste dag breng je je vaardigheden als docent in het middelbaar beroepsonderwijs in de praktijk.

Verschil met regulier PDG-traject 

Het Teachers Tech College leidt op tot het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) en gaat uit van flexibel leren en adaptief technisch beroepsonderwijs in een netwerk van samen leren en opleiden.

Inhoud

Pedagogische en (vak)didactische vaardigheden staan in dit traject centraal. Je werkt daarbij continu aan je professionele beroepshouding. Deze houding gaat uit van het idee dat je je kennis en vaardigheden up-to-date houdt en intensief afstemt met collega’s in het beroepsonderwijs en vakexperts in de technische bedrijven. 

In overleg met een persoonlijk begeleider bepaal je hoe je invulling geeft aan je onderwijstraject. Er is veel ruimte om didactische vaardigheden te oefenen en kritisch te kijken naar je eigen handelen. Daarnaast werk je in professionele leergemeenschappen om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. Op deze manier oefen je met je (toekomstige) beroepstaken, zoals het begeleiden van studenten en het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van betekenisvolle onderwijsprogramma’s. 

Werkwijze 

Vanaf de start van het Teachers Tech College ga je aan de slag met een eigen ‘road map’ waarin je samen met de begeleider een plan opstelt en aangeeft hoe je de vaststaande standaarden gaat realiseren. Dat betekent dat je zelf initiatieven neemt, op onderzoek uitgaat en plannen maakt met verschillende partijen. Het onderwijsconcept gaat uit van geïntegreerde onderwijsinhoud waarbij je nadenkt over hoe je de pedagogische en didactische kennis kunt verbinden met de vakkennis en het werkveld. Binnen het Teachers Tech College wordt gewerkt aan de techniekdocent van de toekomst. 

Kenmerken techniekdocent van de toekomst

  • Pedagogisch-didactische professional
  • Netwerker: spil tussen opleiding en werkveld
  • Ambitieuze voorloper binnen de school 
  • Staat midden in de maatschappij en maakt hiervan actief deel uit 
  • Blijft een leven lang leren 
  • Neemt initiatieven/onderhoudt contacten 
  • Veelal technische achtergrond (‘second career teacher’) 
  • Kan zelfstandig en in groepsverband werken 
  • Neemt verantwoordelijkheid over eigen leerproces 

Praktische informatie

Vooropleidingseisen, omvang van de opleiding, startdata en kosten zijn gelijk aan het reguliere PDG-traject. Verschil is dat middels een startassessment wordt bepaald of je geschikt bent voor het Teachers Tech College. Meer informatie of inschrijven? Neem contact op met de betreffende mbo instelling. Aanmelding verloopt via de deelnemende ROC's.

Lees meer over het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift