Hbo Lerarenopleiding basisonderwijs pabo Zwolle

Beweegroute

Heb jij affiniteit met bewegen en met gezondheid? Dan is de beweegroute op de pabo echt iets voor jou!

Het belang van gezondheid en een actieve leefstijl mag je niet onderschatten en in het primair onderwijs wordt hiervoor de basis gelegd. Op Pabo Windesheim kun je vanaf het derde jaar kiezen voor de ‘Beweegroute’ waarmee je je specialiseert op het vlak van bewegen en gezondheid. Met die kennis kun je straks een sleutelrol vervullen op de basisschool: hoe zorg je dat kinderen op school voldoende bewegen en dat er aandacht wordt besteed aan een gezonde leefstijl? Daarbij ben je zelf vakspecialist bewegingsonderwijs en leg je tijdens de lessen bewegingsonderwijs de basis van goed leren bewegen voor een breed bewegingsrepertoire voor alle leerlingen.

Aansluiten bij landelijke aanpak

Kinderen in gymlokaal

Het traject Specialist Sportieve en Gezonde School sluit aan bij het landelijke initiatief ‘Gezonde School’ met als doel gezondheid in het primair onderwijs via een school brede aanpak te bevorderen. Windesheim heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met zes lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland het traject Specialist Sportieve en Gezonde School ontwikkeld en het is met ingang van studiejaar 2018-2019 binnen het curriculum te volgen. Op Pabo Windesheim kiezen we voor de koppeling met de vakspecialist bewegingsonderwijs zodat je een brede inhoudelijke basis hebt om bewegen en gezondheid op de basisschool een goede plek te geven.

'Beweegroute'?

Het traject volg je binnen de ‘Beweegroute‘ van het Pabocurriculum. De ‘Beweegroute’ is verspreid over drie semesters in jaar 3 en 4 en beslaat totaal 46 EC. Je start met de minor bewegingsonderwijs. Tijdens de minor volg je zowel blok 1 Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs als de eerste module van het traject Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS). Met het kiezen voor de minor bewegen en onderwijs, kies je voor het volgen van de gehele beweegroute binnen het curriculum. Module 2 van het traject Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS) volg je in het eerste semester van jaar 4 en module 3 valt samen met je afstudeeronderzoek in het tweede semester van jaar 4, waarbij je gaat onderzoeken hoe jouw school de Gezonde School Aanpak in de praktijk kan brengen. Blok 2 Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs kun je in het vierde jaar  er extra curriculair bij doen (onder voorbehoud).

Lees meer over de Pabo

Jaar  Semester 1  Semester 2 
Specialisatie onder- of bovenbouw 1  Keuzeminor 
 

Bewegingsonderwijs (Bewegen en onderwijs)
Blok 1 vakbekwaam bewegingsonderwijs & module 1 Specialist Sportieve en Gezonde School

Specialisatie onder- of bovenbouw 1  Afstuderen (stage en onderzoek) 
Van de 30 EC waarbinnen 5 EC
Module 2 Specialist Sportieve en Gezonde School
10 EC onderzoek module 3 Specialist Sportieve en Gezonde School (6 EC plus onderzoeksverdieping)

Meerwaarde Specialist Sportieve en Gezonde School

De ‘Gezonde School Aanpak’ staat centraal bij het traject Specialist Sportieve en Gezonde School. Vanuit de vier pijlers signaleren, educatie, omgeving en beleid werk je structureel en integraal aan gezondheidsthema’s op jouw school. Om de school succesvol te veranderen richting een sportieve en gezonde school is communicatie met betrokken partijen als kinderen, ouders, leerkracht, directie, instanties et cetera van cruciaal belang. Je werkt bijvoorbeeld samen met inhoudelijke specialisten zoals de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarom volg je binnen de ‘Beweegroute’ de minor bewegen (en gezondheid) om je kwaliteiten te verbreden. Scholen hebben leerkrachten nodig met kennis, passie en talent, die bewegen en gezondheid een prominente plaats geven op de basisschool. Zie ook www.gezondeschool.nl  De ‘Beweegroute’ bereidt jou hierop voor! Heb jij affiniteit met sport, bewegen en gezondheid? Dan is deze route wellicht iets voor jou!

Leerling en docent boksen met balCertificaat

Je ontvangt naast je Pabodiploma het landelijk erkende certificaat van de post-HBO opleiding ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ en het certificaat blok 1 van de post-HBO opleiding Leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs via de PABO. Na het volgen van blok 2 en 3 van de verkorte post-hbo-opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs ben je volledig bevoegd om bewegingsonderwijs te geven in het basisonderwijs, je zou dus ook vakdocent kunnen worden op de school waar je ter werken komt na de PABO.

Aanmelden voor het traject

Schrijf je eerst in op Studielink voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim. Nadat je bent toegelaten, woon je in het tweede jaar een voorlichtingsbijeenkomst over de ‘Beweegroute’ bij. Dit traject start dan in de tweede helft van het derde jaar.

Inschrijven

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Hester Teune, coördinator van dit traject, via het e-mailadres: hi.teune@windesheim.nl.