C in de avond

Regionaal netwerk voortgezet onderwijs - hbo

Hoe kunnen we samen de doorstroom van een scholier uit het voortgezet onderwijs naar het hbo en de landing in het hbo succesvol laten zijn?

Als vo en hbo werken we al op veel manieren samen aan een goede oriëntatie, doorstroom en aansluiting. Maar die contacten en samenwerkingen hebben nog te vaak een een-op-eenkarakter. Jammer, want goede ideeën en succesvolle projecten verdienen het om breder te worden gedeeld. Sta jij ook open voor verbinding en samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen? Dan bouwen we graag samen met jou aan een regionaal netwerk vo - hbo.

Doel 

Wat ons voor ogen staat, is een regionaal vo-hbo-netwerk waarin we als vo en hbo op basis van onze gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht kennis met elkaar uitwisselen. Waar we van en met elkaar leren. En waar we gezamenlijk vormgeven aan activiteiten op het vlak van oriëntatie, doorstroom en aansluiting. Bestaande netwerken, zoals ‘samen opleiden’, blijven uiteraard bestaan.

Voor wie 

Het nieuwe netwerk dat we voor ogen hebben, is bedoeld voor decanen, zorgcoördinatoren, mentoren, vakdocenten, scholieren, studenten, managers en bestuurders.

Kom naar de kick-off op 19 juni

Wij nemen als hogeschool nu het initiatief, maar wij horen graag hoe jij en/of jouw school tegen zo’n gemeenschappelijk netwerk aankijkt, want ‘it takes two to tango’. Daarom organiseren we op dinsdag 19 juni een netwerkbijeenkomst over oriëntatie, doorstroom en aansluiting vo - hbo. Daarin willen we samen de mogelijkheid verkennen om te komen tot een structurele samenwerking op de thema’s oriëntatie, doorstroom en aansluiting en alles wat daarmee samenhangt. Je bent van harte welkom om hieraan deel te nemen! En neem gerust geïnteresseerde collega’s mee (svp wel graag aanmelden). Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer over deze bijeenkomst

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen van het netwerk. Stuur een mail naar cr.klok@windesheim.nl.