Twee vrouwen praten met elkaar in het X-gebouw

Windesheim in Dialoog

Huis van inspiratie

Laat je door Windesheim in Dialoog aan het denken zetten. Luister, reflecteer, praat mee en ontmoet mensen!

Heb jij behoefte aan reflectie en inspiratie in een wereld vol hectiek? Kom dan naar een activiteit van Windesheim in Dialoog en verbreed je kennis over maatschappelijke vraagstukken.

De activiteiten van Windesheim in Dialoog zijn gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Programma

Blog

In deze blog schrijven de makers van Windesheim in Dialoog over actuele onderwerpen.

Lees de blogs

Missie/visie

Bijeenkomst van studenten

De missie van Windesheim in Dialoog is het verzorgen van reflectie en inspiratie. Wij organiseren maatschappelijke impact en persoonlijke bewustwording door debat en dialoog, interactie en ontmoeting. Rondom maatschappelijke vraagstukken en identiteit bouwen wij onze activiteiten, op het snijvlak van wetenschap en samenleving. De kennis die Windesheim heeft, zetten wij om in activiteiten. Met als vertrekpunt de waarde(n)volle inhoud organiseren wij dialogen, debatten, lezingen, (mini)conferenties, gesprekken, netwerkbijeenkomsten en zorgen wij voor creativiteit in interactie en ontmoeting.
Dat doen we op eigen initiatief of op aanvraag.

Samenwerking

De activiteiten hebben veelal een vaste werkwijze en frequentie. Daarnaast spelen we in op de actualiteit en gaan we graag in op verzoeken tot samenwerking die bij ons passen. Wij nemen de ruimte voor maatwerk en faciliteren de ontwikkeling van nieuwe programma’s.

Kernthema’s

Windesheim in Dialoog brengt inhoudelijke thema’s van een grote diversiteit. Drie kernthema’s zijn verweven in de activiteiten:

Kracht van het hbo

Windesheim biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek en vormt zo een stevige schakel in de samenleving. De hogeschool helpt mensen zich te vormen. Windesheim in Dialoog slaat een brug van de campus naar de wereld en weer terug. We inspireren de samenleving en zetten de binnen Windesheim aanwezige kennis in om het maatschappelijke debat te voeden en verder te brengen.

Waarde(n)volle professionalisering

Bewust omgaan met je eigen waarden en normen en die van een ander. Daar staat Windesheim voor. Niet alleen voor bewustwording van waarde(n) in denken en doen, maar ook voor het overbrengen van kennis en vaardigheden. Windesheim in Dialoog zet mensen binnen en buiten Windesheim aan het denken. Wij dragen er met onze activiteiten aan bij dat deelnemers reflecteren op hun visie, opvattingen, overtuigingen en handelingen. Dit geeft hun een sterke basis om in hun werkende en sociale leven het gesprek met anderen aan te gaan.

Kracht van diversiteit

Diversiteit biedt kansen. Windesheim in Dialoog besteedt hier aandacht aan en bevordert zo de tolerantie. Thema’s waarop wij ons richten zijn etnische en religieuze verscheidenheid, verschillen in sekse en geaardheid en verschillen in generaties.

Voor wie?

Studenten in dialoogDe programma’s van Windesheim in Dialoog zijn bedoeld voor betrokken burgers en professionals uit regionale organisaties, instellingen, overheid en bedrijven die waarde(n)volle partners zijn in onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met onze activiteiten slaan we een brug tussen kennisinstelling Windesheim en belangstellende professionals uit de wijde regio. Daarnaast richten we ons op studenten en medewerkers van Windesheim Zwolle en Windesheim Flevoland. Wij zorgen voor verbreding en verdieping, wat leidt tot meer waarde(n) die studie en werk overstijgen.