Windesheim in Dialoog

Leven en werken in 2030

Komt de dokter in 2030 alleen nog virtueel op bezoek? Krijgen kinderen les van een robot? En willen we dat? Laat je door Windesheim in Dialoog aan het denken zetten. Luister, reflecteer, praat mee en ontmoet mensen!

Werk in 2030

Digitalisering, robotisering en big data gaan de samenleving en de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Deze ontwikkeling biedt bedreigingen maar ook kansen. Blijven we als mens autonoom? Durven we keuzes te maken?

Ontdek meer over Leven en Werken in 2030

'Ik zie robots als dieren'


'Blijf onderwijs voortdurend aanpassen'

Hoe voorzien we in de behoefte aan echt menselijk contact?

Deze én 65 andere uitdagingen rond robotisering, digitalisering en automatisering staan in de "Uitdagingenkaart Werken in 2030". Deze kaart is het resultaat van drie bijeenkomsten met deskundigen op het gebied van technologie, docenten en studenten en mensen van het bedrijfsleven.


Ontvang gratis de uitdagingenkaart