Twee vrouwen praten met elkaar in het X-gebouw

Windesheim in Dialoog

Huis van inspiratie

Laat je door Windesheim in Dialoog aan het denken zetten. Luister, reflecteer, praat mee en ontmoet mensen!

Bestel nu je kaarten voor Jihad, de voorstelling


Heb jij behoefte aan reflectie en inspiratie in een wereld vol hectiek? Kom dan naar een activiteit van Windesheim in Dialoog en verbreed je kennis over maatschappelijke vraagstukken.

De activiteiten van Windesheim in Dialoog zijn gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Programma

10 december: Jihad, de voorstelling

Jihad - de voorstelling gaat over drie vrienden die op weg zijn naar Syrië om zich aan te sluiten bij de jihadisten. Gaandeweg ontdekken ze meer over elkaars beweegredenen. Ze concluderen dat ze elkaar eigenlijk helemaal niet goed kennen, alleen van de moskee. Elkaars beweegredenen om op jihad te gaan kenden ze voor vertrek niet. In Syrië treffen ze een situatie aan die minder idyllisch is dan ze hadden verwacht. Ze beseffen dan pas dat wat hen is aangepraat via sociale media en haatpropaganda helemaal niet klopt. De strijd tegen de ongelovigen is een strijd tegen mensen zoals zij; en zijzelf worden slechts ingezet als kanonnenvlees.

De voorstelling (70 minuten) wordt geregisseerd door de van oorsprong Bosnische regisseur Daria Bukvić, en gespeeld door drie acteurs en een muzikant. Ismaël Saidi is de Belgische schrijver en regisseur, en speelt tevens een van de rollen in het stuk in België. Als jongeman werd hij zelf geronseld om te vechten in Afghanistan, dus hij kent het onderwerp van binnenuit. Zijn voorstelling heeft grote impact op het publiek omdat zijn werk komisch en tegelijkertijd tragisch is. Zijn toon en boodschap liggen dicht bij de belevingswereld van jongeren, hij schuwt de taboes niet en maakt ze bespreekbaar. Door de lichtvoetige toon van zijn stuk worden mensen bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat ruimte voor gesprek en het delen van gemeenschappelijke ervaringen.

Datum: Zaterdag 10 december 2016
Locatie: Theater Odeon in Zwolle
Aanvang: 13.00 uur

Bestel kaarten voor deze voorstelling

Windesheimfestival 'A perfect world?!'
Jihad – de voorstelling, een actueel thema, laat op een indringende wijze zien dat de samenleving niet altijd en niet voor iedereen perfect is. Jihad - de voorstelling is naar Zwolle gehaald door Windesheim in Dialoog, als onderdeel van het Windesheimfestival met het thema A perfect world ?! Het festival wordt georganiseerd voor alle inwoners van Zwolle en omgeving en vindt plaats van 12.00 tot 18.00. Met uitzondering van deze voorstelling zijn alle programma-onderdelen gratis toegankelijk.
Lees meer over het Windesheimfestival

15 februari: Verkiezingsfestival

Op 15 februari van 16.00 tot 21.00 uur organiseert Windesheim een groot verkiezingsfestival in Zwolle voor en door jongeren uit Zwolle en omgeving. De activiteiten op het festival zijn interactief, creatief en prikkelend en stellen politieke thema’s aan de orde, die relevant zijn voor jongeren. De organisatie van het festival is dan ook een co-productie met diverse jongerenorganisaties uit de regio. Meer informatie over het programma volgt.

Lees meer over het verkiezingsfestival

Eerdere activiteiten

Bekijk de eerdere activiteiten van Windesheim in Dialoog
Kijk onze activiteiten terug via Youtube

Missie/visie

Bijeenkomst van studenten

De missie van Windesheim in Dialoog is het verzorgen van reflectie en inspiratie. Wij organiseren maatschappelijke impact en persoonlijke bewustwording door debat en dialoog, interactie en ontmoeting. Rondom maatschappelijke vraagstukken en identiteit bouwen wij onze activiteiten, op het snijvlak van wetenschap en samenleving. De kennis die Windesheim heeft, zetten wij om in activiteiten. Met als vertrekpunt de waarde(n)volle inhoud organiseren wij dialogen, debatten, lezingen, (mini)conferenties, gesprekken, netwerkbijeenkomsten en zorgen wij voor creativiteit in interactie en ontmoeting.
Dat doen we op eigen initiatief of op aanvraag.

Samenwerking

De activiteiten hebben veelal een vaste werkwijze en frequentie. Daarnaast spelen we in op de actualiteit en gaan we graag in op verzoeken tot samenwerking die bij ons passen. Wij nemen de ruimte voor maatwerk en faciliteren de ontwikkeling van nieuwe programma’s.

Kernthema’s

Windesheim in Dialoog brengt inhoudelijke thema’s van een grote diversiteit. Drie kernthema’s zijn verweven in de activiteiten:

Kracht van het hbo

Windesheim biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek en vormt zo een stevige schakel in de samenleving. De hogeschool helpt mensen zich te vormen. Windesheim in Dialoog slaat een brug van de campus naar de wereld en weer terug. We inspireren de samenleving en zetten de binnen Windesheim aanwezige kennis in om het maatschappelijke debat te voeden en verder te brengen.

Waarde(n)volle professionalisering

Bewust omgaan met je eigen waarden en normen en die van een ander. Daar staat Windesheim voor. Niet alleen voor bewustwording van waarde(n) in denken en doen, maar ook voor het overbrengen van kennis en vaardigheden. Windesheim in Dialoog zet mensen binnen en buiten Windesheim aan het denken. Wij dragen er met onze activiteiten aan bij dat deelnemers reflecteren op hun visie, opvattingen, overtuigingen en handelingen. Dit geeft hun een sterke basis om in hun werkende en sociale leven het gesprek met anderen aan te gaan.

Kracht van diversiteit

Diversiteit biedt kansen. Windesheim in Dialoog besteedt hier aandacht aan en bevordert zo de tolerantie. Thema’s waarop wij ons richten zijn etnische en religieuze verscheidenheid, verschillen in sekse en geaardheid en verschillen in generaties.

Voor wie?

Studenten in dialoogDe programma’s van Windesheim in Dialoog zijn bedoeld voor betrokken burgers en professionals uit regionale organisaties, instellingen, overheid en bedrijven die waarde(n)volle partners zijn in onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met onze activiteiten slaan we een brug tussen kennisinstelling Windesheim en belangstellende professionals uit de wijde regio. Daarnaast richten we ons op studenten en medewerkers van Windesheim Zwolle en Windesheim Flevoland. Wij zorgen voor verbreding en verdieping, wat leidt tot meer waarde(n) die studie en werk overstijgen.