Windesheim in Dialoog

Windesheim in Dialoog stopt met ingang van 1 januari 2018 vanwege reorganisatie.

In de afgelopen jaren heeft Windesheim in Dialoog diverse gespreks- en publieksprogramma gemaakt zowel binnen als buiten Windesheim. Tal van mensen zijn door deze programma’s met elkaar in gesprek geweest over uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Wij denken met veel plezier terug aan de dialoogtafels, Peper&Zout en andere programma’s die wij maakten samen met collega’s, studenten en sprekers.

Elke gast, elke spreker en elke bezoeker was bijzonder voor ons.
Wij willen u daarom hartelijk danken voor uw interesse, samenwerking en bijdrage, op welke wijze dan ook.

Windesheim in Dialoog
Iris Creemers, Francien Lange & Arie Jansen