Twee studenten met telefoon buiten X

Liesbeth Hermans lector Constructieve Journalistiek bij Windesheim

29 september 2016

Liesbeth Hermans gaat vanaf 1 oktober bij Windesheim aan de slag als lector Constructieve Journalistiek.

Met dit nieuwe lectoraat zet Windesheim in op uitbreiding van het onderzoek naar maatschappelijke effecten van journalistieke producten en werkwijzen. ‘We willen weten of het gebruik van constructieve elementen in de journalistiek positieve effecten kan hebben op de nieuwsgebruiker en de samenleving. Wat is bijvoorbeeld het effect van het toevoegen van oplossingsgerichte analyses in nieuwsberichten? ’, aldus Hermans. 

Constructieve benadering
Het nieuwe lectoraat wil nadrukkelijk bijdragen aan de reflectie van (toekomstige) journalisten op de invulling van hun rol in een sterk veranderende samenleving. ‘Per definitie geef je, met de keuzes die je als journalist maakt, een geconstrueerd beeld van de werkelijkheid’, zo licht Hermans haar visie op constructieve journalistiek toe. ‘De waakhondfunctie van de media blijft als een paal boven water, maar daaraan voegt de constructieve benadering een dimensie toe. Door hetzelfde nieuwsfeit vanuit een andere dan de negatieve invalshoek te bekijken en na te denken over de vraag “Hoe nu verder?”, geef je op een nieuwe en interessante manier context en duiding. De verwachting vanuit de gedragswetenschap is dat dit leidt tot een meer pro-sociale reactie bij je publiek. Door burgers te stimuleren mee te denken over alternatieven, kan hun betrokkenheid bij de samenleving groter worden.’

Speerpunt
Met de aanstelling van de nieuwe lector zet Windesheim een volgende stap in het proces naar meer aandacht voor toekomstgericht en probleemoplossend denken in de journalistiek. Sinds het afgelopen studiejaar is constructieve journalistiek een speerpunt van de opleiding Journalistiek bij Windesheim. Cathrine Gyldensted, internationaal voorloper en wegbereider op het gebied van constructieve journalistiek, is sinds eind 2015 aan Windesheim verbonden om deze journalistieke manier van werken aan het curriculum toe te voegen. 

Liesbeth Hermans is coördinator van de master ‘Media, journalistiek en nieuwsgebruik’ bij de Radboud Universiteit en onderzoeker bij het Behavioural Science Institute in Nijmegen. Sinds 2011 werkt zij bij Windesheim als associate lector Media & Civil Society.