Student die aan het bellen is

'Maak haast met CO2-reductie'

01 oktober 2019

'De tijd dringt. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen gaat langzamer dan de bedoeling is. Laten we nagaan hoe we de energietransitie daarom kunnen versnellen in onze leefomgeving.' Dit pleidooi doet dr. Jeike Wallinga op haar eerste werkdag als lector Energietransitie van hogeschool Windesheim.

Tempo verhogen

De wil is er om over te stappen op duurzame energiebronnen, maar het tempo moet echt omhoog. Onderzoek naar slimme betaalbare technologie kan dit proces versnellen. Maar het vraagt ook om gedragsverandering van burgers. Daar valt de meeste winst te behalen. Dit is de hoofdboodschap van Jeike Wallinga, die als co-referent van SER-lid Ed Nijpels de Cornelis Lely lezing uitsprak. Ze stond daarin stil bij de urgentie van energietransitie, waar zij als kersverse lector een impuls aan wil geven.

Nieuw lectoraat

Voor hogeschool Windesheim is het lectoraat Energietransitie een nieuw onderzoeksthema. De keuze voor het lectoraat is ingegeven door de regionale kennisbehoefte aan energie-innovaties. Natuurkundige Jeike Wallinga, gepromoveerd op onderzoek naar dunne film zonnecellen houdt zich al langer bezig met praktijkgericht onderzoek naar duurzame energievoorziening.

Energiegebruik bebouwde omgeving

Eén van de vraagstukken waar Wallinga met het nieuwe lectoraat aan wil bijdragen, is renovatie van de bebouwde omgeving zodat deze uiteindelijk CO2 neutraal is. 'Volgens het Compendium voor de leefomgeving bedraagt het energiegebruik in de bebouwde omgeving 33% van het totale energiegebruik in Nederland. Warmte is daar een belangrijk onderdeel van. Door die bebouwde omgeving, zoals kantoorgebouwen, woonwijken, fabrieken en winkelcentra aardgasvrij te maken, kom je tot een behoorlijke reductie van fossiele energie', benadrukt Walinga.

Collectief warmtenet

'Een mogelijke oplossing is de elektriciteitsbehoeften van verschillende energiegebruikers beter te benutten? Zodat huizen, zwembaden en winkels binnen een collectief warmtenet elkaars energie op verschillende momenten van de dag efficiënter gebruiken. Die energiebron waar we gezamenlijk uit putten moet natuurlijk wel duurzaam zijn. Dus tegelijkertijd moeten we investeren in schone varianten zoals zonnepanelen, warmtepompen en windenergie', aldus Jeike Wallinga.

Het lectoraat Energietransitie bestaat uit een partnerschap tussen Enexis Netbeheer B.V., Remeha, onderdeel van BDR Thermea Group en hogeschool Windesheim.

'De tijd dringt. Het terugdringen van de uitstoot van broeikassen gaat langzamer dan de bedoeling is. Laten we nagaan hoe we de energietransitie daarom kunnen versnellen in onze leefomgeving'. Dit pleidooi hield Jeike Wallinga op haar eerste werkdag als lector Energietransitie in een co-referaat bij de Cornelis Lely Lezing van drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels. 

Cornelis Lely Lezing_Coreferaat dr Jeike Wallinga 1 oktober 2019