Student die aan het bellen is

Workshop bedrijfsopvolging voor adviseurs en coaches 

15 november 2019

Begin november heeft Erik Veldhuizen een workshop gegeven aan een groep agrocoaches en bedrijfsopvolgers van de provincie Overijssel. Deze workshop duurde één dagdeel. 

In deze workshop werd ingegaan op bevindingen uit het project ‘Agrarische bedrijfsopvolging: een project voor de hele familie’ waarbij de familiale kant van bedrijfsopvolging centraal stond. Meer dan de helft van alle agrarische bedrijven in Nederland heeft een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder (ruim 20% is zelfs ouder dan 65 jaar). Bedrijfsopvolging is daarmee voor veel agrarische bedrijven een urgent onderwerp. Tijdens het opvolgingsproces zijn niet alleen zakelijke aspecten van invloed, maar spelen juist ook sociale en emotionele aspecten een belangrijke rol.

In deze workshop werden verschillende instrumenten uitgelegd. Er werd ingegaan op de verschillende fasen in het opvolgingsproces, welke afspraken met elkaar kunnen worden gemaakt en hoe kan worden samengewerkt aan een eerlijk proces.

"NIVEA" als uitgangspunt. Dat is er eentje om te onthouden; NIET INVULLEN VOOR EEN ANDER. Dat is een heel belangrijk vertrekpunt om samen het gesprek aan te gaan, maar niet altijd eenvoudig. Bewustwording, oefenen en vervolgens in de praktijk brengen.

De skybox van Boer Pelleboer (www.boerpelleboer.nl) bood een inspirerende omgeving voor de deelnemers.

Heb je vragen of heb je belangstelling voor een dergelijke workshop? Voor groepen kunnen we een workshops op maat aanbieden. Neem gerust contact met ons op.