Student die aan het bellen is

Waarom is stagelopen in de ouderenzorg zo interessant?

26 juni 2019

Studenten Verpleegkunde lopen stage in de ouderenzorg. Welke ervaringen doen zij op? Hoe kijken ze tegen het vak aan? Hoe ziet hun toekomst eruit? We volgen vier studenten.

Deel 3 Ketenstage ouderenzorg Verpleegkunde: Thirza

Wie ben je?

Ik ben Thirza, vierdejaarsstudent HBO-V op Hogeschool Windesheim. Ik ben twintig jaar en woon in Meppel. Als verpleegkundige in opleiding heb ik op meerdere plekken stage gelopen zoals op de revalidatieafdeling van een ziekenhuis; de afdeling interne geneeskunde en bij de thuiszorg. Tijdens mijn afstudeerstage mocht ik deelnemen aan de pilot Ketenstage binnen de Treant Zorggroep. Ik liep stage met nog drie andere HBO-V studenten. Samen met hen deed ik een kwaliteitsonderzoek van twintig weken naar de kwaliteit van de overdracht van ondervoeding binnen de zorgketen van Treant.Thirza, stage ouderenzorg Verpleegkunde

Waarom een stage binnen de ouderenzorg? 

Tijdens mijn afstudeerstage kreeg ik de mogelijkheid om deel te nemen aan deze ketenstage waar de geriatrische zorgvrager wordt gevolgd. Lotte stelde mij de vraag of ik mijzelf later in de ouderenzorg zou zien werken. Hier zeg ik volmondig ‘ja’ op. Het lijkt mij een leuke uitdaging om als wijkverpleegkundige aan de slag te gaan en zorg te mogen verlenen aan ouderen binnen mijn wijk. Mijn keuze gaat sterk uit naar thuiszorg omdat je hier je creativiteit mag laten zien aangezien je niet alles wat nodig is beschikbaar hebt op de plaats van zorgverlening (bij de mensen thuis).

Welke verwachting had je vooraf en hoe was het in werkelijkheid?

Ik had in mijn voorgaande stages al op alle drie de werkvlakken ziekenhuis, revalidatie en thuiszorg  ervaring opgedaan dus ik had al een redelijk realistisch beeld van hoe het er aan toe zou gaan. Toch wordt je ervaring met een werkveld vooral bepaald door je collega’s en de patiëntencategorie. Door een eerdere vervelende ervaring in het ziekenhuis had ik minder zin om op dit werkvlak weer stage te gaan lopen. Op de afdeling Geriatrie werd ik echter enthousiast ontvangen en daarom had ik het naar mijn zin, kon ik veel van mijzelf laten zien en heb ik veel geleerd. Mijn verwachtingen en mijn beeld van het ziekenhuis heb ik in deze vier weken dan ook bijgesteld. 

Wat bleef je het meeste bij?

De ervaring in het ketenproject die mij het meest is bijgebleven is dat geriatrische patiënten op alle plekken in de keten kwetsbaar zijn. Vanuit een cliëntcasus in het ziekenhuis heb ik ervaren hoe een geriatrische patiënt door ziekte uit zijn balans kan raken en dat hierdoor in sommige gevallen het overlijden snel nabij kan zijn. Binnen deze casus werd in een periode van vier dagen duidelijk dat een meneer niet meer kon plassen als gevolg van een blaastumor. In een tijdsbestek van drie dagen ga je als verpleegkundige (samen met de arts) in gesprek met de patiënt en zijn naasten over de vraag: Hoe nu verder? En uiteindelijk over de vraag: Hoe kunnen we de laatste levensfase vormgeven? Er was namelijk geen mogelijkheid tot behandelen meer.  

Hier trof ik een oudere patiënt in zijn meest kwetsbare moment en voerde ik samen met mijn werkbegeleider mooie gesprekken over de manier waarop hij de kwaliteit van leven ervoer. Ik vind het bijzonder om te horen wat ouderen hebben meegemaakt in hun leven en wat maakt dat ze tegen het einde van hun leven bepaalde keuzes maken. Hier kwam duidelijk naar voren hoe complex de zorg kan zijn rondom de geriatrische patiënt en dit maakt de ouderenzorg zo leuk!

Leukste/minst leuke van jouw stage?

Het leukste van mijn stage was dat ik de mogelijkheid had om samen met drie andere medestudenten een kwaliteitsonderzoek te verrichten. Hierdoor leer je breder kijken dan alleen de zorgverlening aan bed en ook hoe jij als verpleegkundige een bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van de zorg binnen de keten van jouw organisatie waar jij werkzaam bent. Een minder aspect was dat de stage als zwaar werd ervaren en dat er twee studenten uitvielen.

Wat heb je kunnen verbeteren?

Met mijn drie medestudenten heb ik de overdracht van ondervoeding binnen de keten van Treant Zorggroep kunnen verbeteren. In een adviesrapport en in een presentatie op 24 Juni hebben we bij de organisatie aangedragen op welke vlakken de overdracht tussen de verschillende werkvlakken binnen de keten verbeterend kan worden. Daarnaast heb ik binnen mijn stage op het eerstelijnsverblijf, de verpleegkundige voorlichting over ondervoeding kunnen verbeteren met een informatieve folder voor de geriatrische patiënt en zijn naasten die ik heb gemaakt met de diëtist en fysiotherapeut.

Wat maakt deze stage avontuurlijk?

Je krijgt veel ruimte om zelf te onderzoeken en te verbeteren. Daarnaast wordt er vanuit de organisatie en vanuit Windesheim tijd gepland om te reflecteren op hoe de stage verloopt en waar de struikelpunten liggen. Daardoor voel je je mede verantwoordelijk voor het slagen van de ketenstage en dat is weer nuttig voor de volgende lichting HBO-V studenten.

Naar welke ervaring van Irma ben je benieuwd?

Ik ben benieuwd of Irma de ketenstage aanbeveelt aan de volgende lichting derde jaar HBO-V studenten? En op welke plaats Irma zich in de keten het meest thuis voelde?

Thirza is op de foto de tweede persoon van rechts. 

Deel 2: Lotte

Ik ben Lotte en doe voor mijn afstuderen ook mee aan de pilot ketenstage Geriatrie Treant.

Waarom loop je stage binnen de ouderenzorg?
De Geriatrie is voor mij geen onbekend werkterrein, ik heb al mijn stages in de geriatrie gelopen. Daarnaast ging ik als klein meisje al vaak met mijn moeder mee die werkzaam was in een verzorgings-/verpleeghuis. Het leuke aan de geriatrie vind ik de levenservaring die mensen meenemen, die zorgt ervoor dat de zorgvrager naast zijn zorgvraag waarvoor hij  is opgenomen altijd nog een rugzakje meeneemt met andere problemen. Dat zorgt ervoor dat een geriatrische patiënt bijna altijd een complexe zorgvraag meeneemt waarvoor jij als verpleegkundige een creatieve en uitdagende oplossing zoekt. Ik ben nu net gewisseld van mijn 12 weken stage in de thuiszorg in Hoogeveen naar de 4 weken ziekenhuisstage op afdeling Geriatrie in het Scheperziekenhuis.

Wat maakt een wisseling van stage interessant?
De wisseling van stage zorgde ervoor dat ik in mijn leerproces de nodige hobbels tegenkwam. Het was een uitdaging om snel weer te zorgen dat ik ook op de nieuwe stageplek weer snel de belangrijkste kennis kwam te weten zodat ik mijn vaardigheden kon tonen. Het maakte voor mij duidelijk dat je de mogelijkheid krijgt om je verpleegkundig leiderschap en de helikopterview van de hbo-verpleegkundige te tonen. Het mooie aan de wisseling vind ik dat je als student even weer op scherp wordt gezet, waardoor je leerproces een boost krijgt.

Welke verwachting had je vooraf?
Ik begon aan de ketenstage met weinig verwachtingen. De enige verwachting die ik had was dat de werklast voor mij groter zou zijn dan studenten die een regulier traject doorlopen, omdat je bij een pilot vaak de nodige hobbels moet passeren. Daarnaast had ik de verwachting dat ik veel nieuwe indrukken zou opdoen door de drie verschillende stageplekken.

De werkelijkheid?
De eerste verwachting werd waargemaakt; het traject vraagt veel energie, creativiteit en leiderschap van mij om het samen met de andere studenten tot een slagen te brengen. Het mooie van het traject is dat je wel al veel meer met de organisatie verweven raakt omdat je je eigen leertraject mag vormgeven al heel zelfstandig mag werken. Ik denk dat dit een hele goede voorbereiding is voor de arbeidsmarkt Ook de tweede verwachting, dat ik veel nieuwe indrukken zou opdoen is tot nu toe waargemaakt. Op beide plekken heb je als hbo-verpleegkundige een heel gevarieerd takenpakket, waardoor je in korte tijd veel verschillende competenties ontwikkelt.

Welke vraag heb je voor Thirza of Irma?
Dit is mijn vraag: Zou je later willen werken in de ouderenzorg en welke ervaring uit het ketenproject is jouw het meest bijgebleven?

Deel 1: Linda

'Ik ben Linda, 20 jaar, studeer hbo-Verpleegkunde bij Windesheim en loop stage in de ouderenzorg.'

Waarom loop je stage binnen de ouderenzorg?
‘Ik ben door school in deze stage ingedeeld maar erg blij met mijn stageplek in de ouderenzorg want mijn hart ligt bij de ouderen. Ik vind het mooi dat je ondanks het grote leeftijdsverschil van elkaar kunt leren. Mijn stage loop ik in de geriatrische zorgketen bij Treant Zorggroep, die bestaat uit de afdeling geriatrie van het ziekenhuis, de revalidatie en de thuiszorg. Nederland vergrijst waardoor er in de toekomst steeds meer oudere zorgvragers zullen zijn. Daarom is het naar mijn mening goed om ervaring op te doen met deze doelgroep.

Wat was je verwachting vooraf?
‘Ik vond het erg spannend om een ketenstage te gaan doen omdat je binnen twintig weken op drie plekken stage loopt. Je moet je stageplek steeds opnieuw ontdekken en ook je collega’s opnieuw leren kennen. Ik verwachtte dat het een uitdaging zou zijn omdat we een speciale opdracht hebben, in ons geval onderzoek doen naar de overdracht die betrekking heeft op ondervoeding binnen de geriatrische zorgketen.

Hoe was de werkelijkheid?
Zoals ik verwachtte is het in werkelijkheid heel uitdagend om alles goede banen te leiden.Het tonen van leiderschap is tijdens deze stage noodzakelijk en de verantwoordelijkheid voor de dingen die je eruit wilt halen, ligt bij jezelf. Je hebt zelf de touwtjes in handen! Op verschillende plekken stage lopen vind ik leerzaam. Ik ben nu net voor het eerst van stageplek gewisseld en dat is goed gegaan. Ik ben één dag ingewerkt door mijn medestudent (erg gezellig 😉) waardoor ik al een beeld had van de afdeling waar ik zou gaan werken. Het nadeel aan de wisseling is dat het extra energie kost want de eerste stageweken zijn heel intensief.

Wat vond je het leukste?
Het leukste aan mijn stage vind ik dat ik voor mijn afstuderen nog even mag proeven van drie verschillende zorgsectoren en dat ik meer vrijheid ervaar om me te ontwikkelen in de dingen die ik interessant vind.

Wat vond je het minst leuk?
Minder leuk vind ik dat het ook veel energie kost. Doordat je wordt uitgedaagd om meer verdieping te zoeken ben je genoodzaakt om meer tijd in je stage te investeren.

Wat heb je kunnen verbeteren op je werkplek?
De onderzoeksresultaten naar de overdacht ten aanzien van ondervoeding volgen nog. Daarnaast hield ik me in het eerste stageblok in de thuiszorg bezig met de rapportages. Het is belangrijk om voldoende en specifiek te rapporteren over de zorgproblemen van de zorgvrager zodat deze goed kunnen worden gemonitord. In de thuiszorg is dit erg belangrijk omdat je de zorgvragers niet 24 uur per dag ziet. Het rapporteren werd naar mijn mening niet altijd voldoende gedaan. Dit heb ik in het teamoverleg aangekaart en uitleg gegeven over het belang van vervolgrapportages. Ook hield ik me bezig met het introduceren van de Canmeds-rollen bij de verpleegkundigen die werkzaam zijn op de locatie. De Canmeds-rollen zijn geïntroduceerd in de opleiding Verpleegkunde vanuit het beroepsprofiel Bachelor 2020. Veel verpleegkundigen die al langer werkzaam zijn kennen  deze rollen nog niet. Het was leuk om mijn kennis hierover met hen te delen.

Wat maakte deze stage avontuurlijk?
Ik vind deze stage avontuurlijk omdat je meer leiderschap moet tonen en veel verschillende situaties tegenkomt (doordat je van stageplek wisselt). Ook vind ik een stage in de ouderenzorg uitdagend omdat ouderen vaak verschillende ziekten/aandoeningen tegelijk hebben en de lichaamsfuncties veranderen/afnemen naar mate de mens ouder wordt. Het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor alle aspecten van de mens (lichamelijk, psychisch en sociaal).

Naar welke ervaring van Lotte ben je benieuwd?
Ik ben benieuwd hoe Lotte het stagelopen in de ouderenzorg ervaart en hoe zij de eerste wisseling in de ketenstage heeft ervaren. Is de stage wat zij ervan verwacht had?

Linda is de persoon rechts op de foto.

Lees ook het nieuwsbericht 'Een keer per week een katheterzakje vervangen is ook prima'