Student die aan het bellen is

Vanaf 15 juni meer ruimte voor toetsen op Windesheim

20 mei 2020

Op 19 mei heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat er onder bepaalde voorwaarden vanaf 15 juni toetsing en praktijkonderwijs mogelijk is in het hbo. Wij kiezen ervoor om juist die toetsen waarvoor geen ander alternatief mogelijk is, vanaf die datum weer op Windesheim te geven. Van je eigen opleiding hoor je meer over hoe en waar jij je toetsen moet maken. 

Na 1 september

Over de periode na 1 september zegt de overheid op dit moment nog niks. Ondertussen zijn we wel druk bezig met het voorbereiden van het onderwijs zoals dat er vanaf 1 september 2020 uit gaat zien. We gaan hierbij uit van de RIVM richtlijnen, zoals het 1,5 meter afstand houden. Binnen die richtlijnen gaan we voor een goede mix van (online) onderwijs en activiteiten in Zwolle en Almere waarbij je je docenten en medestudenten ontmoet. 

We werken de komende weken uit hoe we de beschikbare ruimte optimaal kunnen benutten en verdelen, met kleinere groepen verspreid over langere dagen. Daarnaast zijn we in gesprek met het openbaar vervoer over de invulling van de reistijden, om te komen tot goede en veilige reisverbindingen naar de hogeschool. Door een goede spreiding en door de beschikbare ruimte te reserveren voor onderwijs en voor het contact met en tussen studenten, is er veel mogelijk.