Student die aan het bellen is

E-book helpt werkgevers bij inschakelen vluchtelingen

08 mei 2019

Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie ontwikkelde samen met InHolland en de Haagse Hogeschool een tool in de vorm van een E-book als hulpmiddel voor werkgevers die vluchtelingen willen aannemen.

Cijfers over de arbeidsparticipatie van vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt laten zien dat deze ver achterblijven (11-12%) in vergelijking met de cijfers van Nederlanders zonder migratieachtergrond (74%). Dit was onder meer te lezen in een artikel in de Volkskrant. Allerlei oorzaken zijn hier debet aan zoals de tijdsinvestering met betrekking tot de verplichte inburgeringscursus. Maar er blijken ook veel praktische vragen te zijn bij werkgevers die een drempel vormen voor een probleemloze arbeidsparticipatie van vluchtelingen.

64.000

Sinds 2014 kwamen ongeveer 64.000 Syrische vluchtelingen naar Nederland. Een geweldig potentieel aan arbeidskrachten zegt Sjiera de Vries, lector sociale innovatie bij Windesheim. Zij is projectleider van een onderzoeksproject in samenwerking met InHolland en de Haagse Hogeschool waarin de vragen waar werkgevers tegenaan lopen, centraal staan. ‘Veel werkgevers willen graag een of meer vluchtelingen opnemen, vanuit maatschappelijk belang of omdat zij op zoek zijn naar goede mensen, maar weten niet hoe zij dat moeten aanpakken. Het onderzoek dat wij hebben gedaan biedt handvatten.’ 

E-book geeft antwoorden op concrete vragen

Volgens de lector is het laten participeren van vluchtelingen voor de meeste werkgevers onbekend terrein. ‘Ze hebben veel vragen en geen idee waar ze moeten beginnen. Het zijn hele concrete vragen: ‘Hoe vind ik de juiste persoon met het juiste opleidingsniveau? Hoe weet ik wat ik aan iemands diploma heb? Met welke regels heb ik te maken? Hoe ga ik om met taal- en cultuurverschillen? En zo zijn er nog veel meer vragen. Er is niet één specifieke vraag maar er zijn er een heleboel. Wij hebben die vragen geanalyseerd en daarmee een E-book samengesteld onder de titel ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’. Daarin hebben we al die vragen op een rijtje gezet en geven er antwoord op maar ook advies. Op die manier kunnen werkgevers heel gericht op zoek naar de juiste persoon en ervoor zorgen dat deze goed kan functioneren binnen hun bedrijf.’

‘Je kunt iets heel moois bieden’

In een video over het onderwerp wordt een mooi voorbeeld getoond van de Syrische Khalil die in zijn baan op kantoor bij de Provincie Zuid-Holland werd gekoppeld aan een vaste begeleider. Door intensief contact en een wederzijdse open houding vond Khalil snel zijn weg op zijn nieuwe werkplek. Volgens Sjiera is zijn verhaal een mooi voorbeeld van de manier waarop werkgevers een vluchteling succesvol kunnen opnemen. 
‘Het is mooi als je iemand een nieuwe kans kan bieden en tegelijkertijd een goede nieuwe medewerker hebt. Maar je moet als werkgever goed bedenken of je het kan waarmaken. Het kost tijd, begeleiding  en je moet werk hebben waarin iemand kan groeien. Daarnaast moet je ook aandacht hebben voor je zittende medewerkers. Zorg voor een vast aanspreekpunt voor zowel de zittende werknemers als voor de nieuwkomer waar ze terecht kunnen voor praktische vragen. Als je die dingen goed regelt kun je als werkgever iets heel moois bieden.’

Het onderzoek van Windesheim, InHolland en de Haagse Hogeschool naar arbeidsparticipatie van vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit het Instituut Gak.  

Lees meer over het onderzoek en bekijk het E-book ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’