Student die aan het bellen is

‘Ik gun ieder kind zulke bevlogen leraren’

Studenten Teachers College in gesprek met minister over onderwijsvernieuwing

06 maart 2019

Minister van Onderwijs Van Engelshoven bracht een bezoek aan het Teachers College van Windesheim en kreeg een goed beeld van deze zeer innovatieve lerarenopleiding.

Een minister die geïnteresseerd is in ideeën die aansluiten bij het advies van de Onderwijsraad met betrekking tot curriculumvernieuwing, kan bij een bezoek aan Windesheim niet om het Teachers College heen. In een ruim en zonnig lokaal werd zij opgewacht door tientallen studenten die haar vol enthousiasme vertelden over de wereld van innovatie en vernieuwing die eigen is aan hun opleiding en leefwereld.minister van Engelshoven

Meerwaarde

De opleiding zag in 2015 het licht en geeft studenten veel gelegenheid tot experimenteren met onderwijsvormen en het bedenken van innovaties. Zij ontwikkelen zich in de eerste anderhalf jaar van de opleiding als docent voordat ze de keuze maken voor het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Een enkeling weet zelfs beide richtingen te combineren. Deze opzet heeft zich intussen bewezen, maar vraagt ook veel van de studenten. Niet alleen het programma daagt hen uit tot uitgebreid (zelf)onderzoek en vernieuwing; ook in de praktijk moeten zij hun mannetje staan, want niet iedereen is gediend van ‘wijsneuzen’ die het helemaal anders willen doen. De studenten van het Teachers College bewijzen echter graag hun pedagogische en didactische meerwaarde op de scholen waar ze aan de slag gaan, zo bleek uit de verhalen die zij vertelden. In die meerwaarde ten opzichte van de ‘gewone’ lerarenopleidingen was Van Engelshoven zeer geïnteresseerd.

Volgen eigen motivatie

De studenten zien de waarde van dit onderwijsconcept vooral in de mogelijkheid om hun eigen motivatie te volgen. Ze maken stuk voor stuk hun eigen ontwikkeling en groei door tijdens hun zoektocht naar de eigen kwaliteiten. Ook het ontwikkelen van ideeën in en vanuit de praktijk is volgens hen een meerwaarde ten opzichte van ‘het afdraaien van een vaste checklist bij een reguliere opleiding’, zoals een van de studenten stelde. Op de vraag van de minister of ze ook betere docenten zijn, kwam het antwoord dat ze niet beter zijn dan studenten van de reguliere lerarenopleidingen maar wel een andere en eigen route volgen. 

Lef

In de anderhalve uur die de minister aanwezig was, kreeg ze een diversiteit aan verhalen te horen over de projecten en activiteiten van de Teachers College-studenten. Er werd verteld over een project waarbij leerlingen in het basisonderwijs elkaar beter leren zien en begrijpen door elkaar te fotograferen. Over het vormgeven van een compleet nieuw curriculum met doorlopende leerlijnen voor een nieuwe school in het kader van onderwijsroute 10-14, waarin het basisonderwijs en voortgezet onderwijs veel meer met elkaarminister van Engelshoven optrekken. Over het bedenken van nieuwe toetsvormen. Over de manier waarop de studenten hun portfolio’s vormgeven op een manier die bij hen past, bijvoorbeeld in video. 
Alles bij elkaar gaf het de minister een rijk beeld van de ideeën die leven onder de studenten, maar vooral ook van de durf en lef waarmee ze die ideeën toetsen aan de praktijk. Voor het Teachers College was het bezoek vooral een nuttige gelegenheid om haar te voeden met voorbeelden van de innovatieve denkkracht die zo belangrijk is in de wereld van het onderwijs.
Minister Van Engelshoven was zichtbaar geïnteresseerd en complimenteerde de docenten en studenten met de positiviteit die van de presentaties en gesprekken uitging. Ze gaf in haar afsluitende praatje de studenten een groot compliment mee: ‘Ik gun ieder kind zulke bevlogen leraren.’