Student die aan het bellen is

Hoe ontwikkelen we een markt voor gerecycled plastic?

26 maart 2019

Margie Topp blikt terug op het panelgesprek bij de opening van Attero’s Polymeren Recycling Plant. Hoe ontwikkelen we een markt voor gerecycled plastic? Over die vraag ging ze in debat met Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en experts uit de industrie.

Circulaire economie

De toekomst van hergebruik van plastic producten kwam uitgebreid ter sprake bij de opening van de nieuwe Polymeren Recycling plant in Wijster op 15 maart. Een fabriek die onderdeel is van het bedrijf Attero. Paul Ganzeboom, CEO van Attero sprak de hoop uit dat consumenten circulair geproduceerde producten op den duur omarmen. En hield een pleidooi voor een circulaire economie, die in belangrijke mate kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. “Ik hoop dat de voorkeur van mensen in de toekomst uitgaat naar plastic producten die zijn gerecycled. Het circulaire wiel gaat pas echt draaien als bedrijven en overheden inkopen op basis van ‘recycled’ content. De circulaire economie en het klimaat gaan dan hand in hand”, aldus Ganzeboom.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van Attero over de opening van de nieuwe Polymeren Recycling plant in Wijster.

Consumenten

Alhoewel de verpakkingsindustrie zelf veel huiswerk te doen heeft, werd tijdens het panelgesprek ook de andere kant van de zaak belicht. Die van de consument.  Alhoewel plastic overal is, heeft een groot deel van de consumenten door alle negatieve berichtgevingen van de laatste tijd toch moeite om producten van plastic te waarderen”, zegt Margie Topp, lector Kunststoftechnologie bij hogeschool Windesheim. Toch stuiten aanpassingen vanuit de industrie om het plastic te verminderen gek genoeg op weerstand. “Er werd in het panelgesprek een mooi voorbeeld genoemd waarbij de producent besloot de verpakking van een product te vereenvoudigen of te verkleinen. Kennelijk voelde de consument zich bekocht en verkocht het product zich dus niet. Dit laat zien dat consumentengedrag zich lastig laat beïnvloeden en mensen toch eerst naar de eigen portemonnee kijken”, aldus Topp”

Monostroom

Eén van de oplossingen die besproken werd, is daarom het ontwerpen in monostroom. Margie Topp: “Het ontwerpen met maar één type plastic is noodzakelijk om recycling van kunststof te vergemakkelijken. Dan biedt je recyclingindustrie een duidelijke ingangsstroom en de consument een goed alternatief. Een echte win-win situatie.

Plastic is overal aanwezig in onze leefomgeving. Maar het is en blijft een technisch materiaal. Hoe zitten plastic producten in elkaar? Hoeveel soorten plastic zijn er? En wat voor plastic moet in welke afvalbak? Daar weet niet iedereen het antwoord op. “Veel mensen weten niet dat de manier waarop zij het plastic gebruiken of weggooien van invloed is op het recyclen ervan. Even een bakje omspoelen voordat je het weggooit, kan de kwaliteit en geur van het later gerecyclede plastic aanmerkelijk verbeteren”, aldus Topp.

Gedragsverandering

Gedragsverandering bij consumenten bewerkstellingen kost tijd. De lector vindt het positief dat de industrie blijft investeren in innovatie en in de ontwikkeling van een markt waar plek is voor producten die gemaakt zijn van gerecycled plastic. “Tijdens de paneldiscussie is er ook over wetgeving gesproken. Hoe je de industrie en consumenten een duwtje in de juiste richting kan geven. ”Er gloort dus hoop aan de horizon. Want om recycling te laten slagen, is een gezamenlijke aanpak nodig”, concludeert Margie Topp.

LDPE folies

Om het circulaire wiel te laten draaien, gaat Attero zich in de nieuwe fabriek speciaal toeleggen op het recyclen van LDPE folies. Een kunststofsoort die ondermeer verwerkt wordt tot huishoudfolies. Het recyclen van LDPE folies is een ingewikkeld proces, omdat de kunststof vaak vies is en lastig te vervormen is tot hoge kwaliteits regranulaat. De fabriek in Wijster heeft de ambitie om jaarlijks 24.000 ton LDPE folie om te zetten in gerecyled plastic.

Nieuw type engineer

Het ontwikkelen van duurzame kunststoffen vraagt om een ander type engineer. Een die zowel verstand heeft van kunststoftoepassingen als van chemische technologie. In de master Polymer Engineering van Windesheim is het onderwijsprogramma afgestemd om de behoeften van de industrie. Om in het ontwerp al rekening te houden met recyclebaarheid van materialen.