Student die aan het bellen is

Verhalen in ‘Patient included’ tonen hoe de patiënt als mens centraal kan staan

27 februari 2019

‘Patient included’ bevat best practices over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg. Kitty Jurrius en Anita Govaers leverden een mooie bijdrage over hun strijd voor meer begrip voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht in een uitgave een aantal verhalen bij elkaar die stuk voor stuk laten zien hoe ervaringsdeskundigen de zorg en het beleid daarover in positieve zin kunnen veranderen. Een van de bijdragen is van de hand van associate lector Kitty Jurrius van Windesheim Flevoland en co-onderzoeker Anita Govaers. Zij zetten zich in voor meer kennis over mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en zijn verbonden aan het kennisnetwerk ‘Gewoon Bijzonder’.  

Slechts 10 procent krijgt revalidatiezorg

Onderzoeker Anita Govaers liep door een ongeluk met een sneeuwscooter in 2015 ernstig hersenletsel op. De ernst van het ongeluk maakte dat ze zichzelf achteraf tot de tien procent mensen kon rekenen die na een ongeluk met hersenletsel de best mogelijke zorg krijgen in een revalidatiecentrum. Zij spreekt van gunstige omstandigheden die haar er grotendeels weer bovenop hielpen. Sindsdien ziet ze het als een missie om de onwetendheid ten aanzien van niet aangeboren hersenletsel in de zorg en het bedrijfsleven om te buigen naar weten. Ze wil de overgrote groep die kampt met NAH en daar dagelijks de gevolgen van ook een stem geven.Kitty Jurrius en Anita Govaers

Meedenken op alle niveau’s

Kitty Jurrius doet in haar rol als associate lector van de onderzoekslijn ‘NAH-zorg op maat’ van het lectoraat Klantperspectief in Ondersteuning en Zorg, onderzoek naar mensen met hersenletsel en betrekt daar graag ervaringsdeskundigen bij zoals Anita. ‘Bij alles wat wij doen in ondersteuning en zorg staat het klantenperspectief centraal. Hoe verbeteren we de participatie van mensen met NAH in de samenleving en in besluitvorming? Het is voor ons volkomen logisch dat ervaringsdeskundigen meedenken op alle niveaus, van projectleidersoverleg tot deelprojecten, en betrokken worden bij elk onderdeel van het besluitvormingsproces en de uitvoering. Het is echt samenwerken mét elkaar om uiteindelijk te komen tot een inclusieve samenleving waar iedereen, zonder uitzondering, kan deelnemen aan alle maatschappelijke activiteiten die er zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan.’

Lees het gehele verhaal van Kitty Jurrius en Anita Govaers in de publicatie 'Patient included' van het Ministerie van VWS