Student die aan het bellen is

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Windesheim

16 december 2019

Erica van Lente (40) en Walter Bak (49) treden vanaf 1 januari 2020 toe tot de Raad van Toezicht van hogeschool Windesheim.

Van Lente, burgemeester van de gemeente Dalfsen, volgt Gerrit van Munster op, die na twee termijnen reglementair niet meer herbenoembaar was. Voordat Van Lente in 2019 in Dalfsen startte was zij burgemeester van de gemeente Bedum. Eerder vervulde zij diverse advies- en managementfuncties bij onder andere de NAM, het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Gasunie. Van Lente wordt voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Vanwege het aflopen van de tweede en daarmee laatste benoemingstermijn van Margreeth Kasper de Kroon was Windesheim op zoek naar nog een nieuw lid Raad van Toezicht. Met de benoeming van Windesheim alumnus Bak, momenteel als zelfstandig adviseur en interimmanager actief via B4U, is ook deze vacature ingevuld. Voorheen was Bak algemeen directeur bij de Regionale Sociale Werkvoorziening Drechtwerk en vervulde hij diverse management functies bij gemeenten, woningcorporaties en de politie. Bak wordt lid van de Auditcommissie.

De Raad van Toezicht van Windesheim bestaat verder uit voorzitter Peter den Oudsten, Yvonne Burger (voorzitter Onderwijs en Onderzoekcommissie) en Peter Jaspers (voorzitter Auditcommissie).

Meer informatie is hier te vinden.