Student die aan het bellen is

Economie Regio Zwolle blijft groeien

12 december 2019

De economie van Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van éénentwintig gemeenten, groeit nog steeds, maar in een iets lager tempo dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit de Regio Zwolle Monitor 2019.

Het economische rapport werd vandaag gepresenteerd tijdens het Regio Zwolle Congres in theater De Spiegel in Zwolle.  De Regio Zwolle Monitor is een initiatief van de Stichting Metropool Regio Zwolle. De leiding van het onderzoek is in handen van het Kenniscentrum Technologie van Hogeschool Windesheim.

In 2018 is de economie verder gegroeid met 3,0%. Dit is boven het landelijk gemiddelde van 2,6% en ook boven dat van veel andere regio’s in ons land. Toch is dit regionale groeicijfer 0,3 procentpunt lager dan een jaar eerder. De economie keert terug naar een, op lange termijn bezien, standaard groeitempo, aldus Windesheimonderzoeker en projectleider Friso de Vor. ‘De opgaande fase van de huidige conjuncturele beweging waarin we ons bevinden ligt achter ons. De economie schakelt terug naar een lager toerental. Naar het zich laat aanzien zal ook de komende jaren de groei afvlakken’.

Historisch lage werkloosheid

In 2018 is de werkloosheid in Regio Zwolle gedaald naar een historische lage 3,3 procent. Landelijk daalde de werkloosheid naar 3,8 procent. In één jaar tijd is het aantal werklozen in Regio Zwolle met ruim 3.500 verminderd. In belangrijke mate hangt dit samen met de onstuimige groei van het aantal vacatures in de regio; in 2018 ontstonden zo’n 58.000 nieuwe vacatures. Werkzoekenden vinden gemakkelijker een baan. Maar aan de andere kant blijken veel vacatures lastig te vervullen. De Vor: ‘Veel bedrijven worden geconfronteerd met personeelstekorten en kunnen moeilijk geschikte arbeidskrachten vinden, vooral in de handel, industrie en transport. De krapte op de regionale arbeidsmarkt vormt zodoende één van de voornaamste knelpunten voor verdere groei van de regionale economie’.

Platformeconomie

Onder de noemer Ondernemen en werken in de platformeconomie staat de Regio Zwolle Monitor uitgebreid stil bij de opkomst van digitale platformen. In dit deel van de economie draait het om platformen die fungeren als online marktplaatsen. Het platform bezit niet de goederen of diensten die worden verhandeld, maar is de intermediair die veelal met behulp van algoritmen vraag en aanbod bij elkaar brengt. Bekende voorbeelden zijn de platformen voor(hotel)overnachtingen en taxidiensten. De onderzoekers concluderen dat de ontwikkelingen omtrent digitale platformen nog zo nieuw zijn dat er nog heel wat te ontdekken valt. De opkomst van de platformeconomie gaat razendsnel en zal hoe dan ook doorzetten. Het is voor veel mkb-ondernemers nog een grote stap om de mogelijkheden die digitale platformen bieden optimaal te benutten. Juist de regio kan dan ondersteuning bieden bij het bevorderen van specifieke kennis- en expertiseontwikkeling waarmee bedrijven beter in staat worden gesteld het potentieel van platformen zo goed als mogelijk te benutten.

Positieve én negatieve effecten

Tegelijkertijd wijst De Vor erop dat de opkomst van de platformeconomie ook enkele maatschappelijk onwenselijke uitkomsten met zich mee kan brengen: ‘Schattingen wijzen erop dat een fikse groei van platformwerk, vaak via zzp-constructies, in het verschiet ligt. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de inclusiviteit van de arbeidsmarkt. Maar er zijn ook zorgen over een deel van de zogeheten platformwerkers die in een kwetsbare positie kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan maaltijdbezorging en vervoersdiensten. Dergelijke vormen van flexibele arbeid zijn een belangrijke bron van onzekerheid; zeker wanneer het geen bijbaan betreft en mensen er langdurig van moeten rondkomen.’ 

Over de Regio Zwolle Monitor

De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks de sociaal- en ruimtelijk-economische ontwikkeling in beeld aan de hand van cijfers die een goede indicator zijn voor de ontwikkelkracht van de regio. Ieder jaar worden nieuwe accenten gelegd. Hierdoor blijft de monitor niet beperkt tot een standaard ‘fotomoment’ van de regio, maar wordt er jaar op jaar diepgaander inzicht verkregen in het bijzondere en kenmerkende van Regio Zwolle. Daarmee is de inhoud van de monitor een belangrijke bron van informatie voor beleidsvorming rondom economische ontwikkelingen in Regio Zwolle.

Meer informatie

De Regio Zwolle Monitor 2019 is hier te downloaden. 

Kijk hier voor meer informatie over dit en ander economisch en ruimtelijk onderzoek van het Kenniscentrum Technologie.