Student die aan het bellen is

Blij met aangenomen moties

03 december 2019

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven is blij met de twee moties die recent zijn aangenomen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Deze moties zijn belangrijk en gunstig voor familiebedrijven. De eerste motie vraagt om familiebedrijven statistieken door het CBS (meerjaren) te laten uitvoeren. Met deze cijfers zouden we een meer gedetailleerd beeld kunnen krijgen van verschillende type familiebedrijven, hun innovatiekracht en productiviteit en tevens zouden we een beeld kunnen krijgen van ontwikkelingen op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau. De tweede motie vraagt om onderzoek naar de knelpunten voor familiebedrijven. We blijven deze ontwikkelingen op beleidsniveau met veel aandacht volgen.  

Klik hier voor de motie van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven


Klik hier voor de motie van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven