Student die aan het bellen is

Hoe zwemveilig ben jij?

Windesheimonderzoek startpunt nationale zwemveiligheidscampagne

17 april 2019

Bijna de helft van de kinderen met het B-zwemdiploma, verleert na anderhalf jaar vereiste zwemvaardigheden. Dit blijkt uit onderzoek van Mandy van der Weijden van hogeschool Windesheim.

Mandy vroeg 94 kinderen opnieuw voor het B-diploma af te zwemmen. Haar bevindingen zijn mede aanleiding voor de start van de Nationale ZwemChallenge: hoe zwemveilig ben jij?ZwemChallenge

Nationale ZwemChallenge

Vanaf woensdag 17 april kunnen in het hele land kinderen en volwassenen hun zwemvaardigheden laten testen door zweminstructeurs. Mandy van der Weijden van hogeschool Windesheim hoopt dat de campagne preventief werkt. ‘Elk jaar verdrinken er tientallen mensen in de Nederlandse wateren. Helaas ook kinderen. Elke drenkeling is er een teveel. Onderzoek wijst uit dat 16% van de kinderen slechts 1 keer per kwartaal of half jaar zwemt en 19% eens per maand. Mijn advies is: Laat kinderen regelmatig zwemmen, zodat ze de aangeleerde zwemtechnieken en zwemslagen niet verleren’, aldus Van der Weijden.

27% kinderen faalt op schoolslag

De cijfers uit het Windesheimonderzoek zijn opzienbarend. Van de vaardigheden die getest worden bij het B-diploma bleek 44% van de testgroep na 18 maanden de vaardigheden bij gekleed zwemmen niet te halen. 45% procent haalde de eis van de borstcrawl niet en bij de rugcrawl was dit percentage 34%. De schoolslag eis werd door 27% van de kinderen niet gehaald. Hetzelfde aantal slaagde niet voor het onderdeel duiken door het gat. 

Lees hier het factsheet over het onderzoek van Mandy van der Weijden

Nederlandse zwemwateren

Van der Weijden: ‘Zwemveiligheid gaat over meer dan het behalen en bijhouden van je zwemdiploma. Nederland is een waterrijk land en kent sloten, plassen, meren. Vijf van onze provincies grenzen aan de zee. Dat is een andere zwemervaring. Kinderen vinden dat lastiger dan het zwembad waarin ze les hadden. In de zee heb je te maken met golven en stromingen. In recreatieplassen is het water soms troebel en kun je de bodem niet zien. Ook kan het plotseling verraderlijk diep worden. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat ouders de competenties van hun kinderen in plassen en meren hoger inschatten dan kinderen zelf.’ 

NL Zwemveilig

Naast de ZwemChallenge coördineert de Nationale Raad voor Zwemveiligheid in opdracht van het ministerie van VWS ook onderzoek naar zwemveiligheid. Het onderzoek van hogeschool Windesheim is ook onderdeel van dit  kennisproject NL Zwemveilig. Om meer inzicht te krijgen in de zwemvaardigheden op landelijk niveau, krijgt het Windesheimonderzoek een vervolg onder een nog grotere groep kinderen, die representatief is voor de Nederlandse jeugd. Woensdag geeft minister Bruins daarvoor het startschot, tegelijk met de ZwemChallenge. Iedereen die aan de challenge meedoet, krijgt na afloop een certificaat. En een advies welke vaardigheden ze voor hun eigen veiligheid moeten opfrissen.