Student die aan het bellen is

Reactie Windesheim op onderzoek instorten parkeergarage Eindhoven

18 oktober 2018

Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport afgerond. Dit roept vragen op over wat dit betekent voor gebouw X van Windesheim.

Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt dat aan de instorting van de parkeergarage een combinatie van factoren ten grondslag ligt, met als hoofdoorzaak dat de vloerplaten anders zijn toegepast dan gebruikelijk. Deze andere toepassing van het plaatsen van de vloerplaten is niet aan de orde bij gebouw X van Windesheim. Wél aan de orde is - net als bij de parkeergarage in Eindhoven - dat er langs de naden onthechting is vastgesteld tussen de breedplaatvloer en de druklaag. Dit was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken aanleiding om in oktober 2017 de veiligheidsrichtlijnen op dit vlak te verscherpen.

Omdat de veiligheid van onze studenten en medewerkers voorop staat, heeft Windesheim eind oktober 2017 besloten gebouw X te sluiten. Onderzoek naar de vloeren in gebouw X heeft uitgewezen dat er op basis van de nieuwe richtlijnen een veiligheidsrisico bestaat bij normaal gebruik. Dit betekende dat het nodig was om de vloeren van gebouw X te verstevigen, wat uiteindelijk is gebeurd door 7.800 bollenankers te plaatsen. 

Na de herfstvakantie gaat gebouw X van Windesheim weer open. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven begin 2019 met een nadere uitwerking van de veiligheidsrichtlijnen te komen. Windesheim wacht deze af en zal indien nodig opvolging geven aan nieuwe adviezen.