Student die aan het bellen is

'Klimaatadaptatie leent zich goed voor nieuwe methodiek netwerksamenwerking'

08 november 2018

Onderzoekers van Windesheim gaven onlangs een presentatie over het 4E-model voor waarde-creatie op het congres van de International Project Management Association (IPMA) en gebruikten klimaatadaptatie als casus.

Liesbeth Rijsdijk is onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Innovatie bij Windesheim. Volgens haar is klimaatadaptatie een complexe zaak. ‘Klimaatadaptatie heeft talloze technische, ruimtelijke, sociale, economische en governance-aspecten. Er zijn veel stakeholders bij betrokken die verschillende en soms ook tegengestelde belangen hebben. Wij hebben het 4E-model ontwikkeld om samenwerking bij een complex vraagstuk zoals klimaatadaptatie met veel transitieprocessen, te bevorderen. Volgens Rijsdijk draait in de casus Klimaatadaptatie alles om de vraag hoe we met alle relevante stakeholders ons leefgebied zo aanpassen dat we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. ‘We zien in verschillende delen van Nederland dat er zich netwerken vormen rondom deze vraag. Netwerken die bijvoorbeeld bestaan uit lokale en provinciale overheden, bedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers.’

Climate Campus Zwolle

De Climate Campus in Zwolle is zo’n netwerk. Hierin werken meer dan veertig partijen samen aan klimaatadaptatie in de IJssel Vechtdelta. Tijdens het jaarlijkse IPMA-Congres presenteerde Liesbeth Rijsdijk samen met collega-onderzoeker Maike de Bot en Renate Postma van de gemeente Zwolle de belangrijkste resultaten van een casestudie naar de samenwerking binnen het netwerk van de Climate Campus. De Bot vertelt: ‘Klimaatadaptatie is een complexe en  maatschappelijke uitdaging. Een belangrijke speler hierin is de gemeente Zwolle. Burgers verwachten dat de gemeente maatregelen neemt met betrekking tot klimaatadaptatie. Maar juist de gemeente is erg afhankelijk van actieve deelname van alle stakeholders, juist ook die van de burgers, om de transitie naar een klimaatadaptatieve leefomgeving te realiseren.’

De methodiek van het model voor waarde-creatie

‘De gemeentelijke overheid werkt steeds minder vanuit een projectmanagementrol en veel meer vanuit een regisserende en participerende rol binnen een netwerk van verschillende stakeholders. Het 4E-model voor waarde-creatie, ontwikkeld door het Windesheim Honours College is een methodiek die daarbij kan helpen. Deze methodiek helpt stakeholders in een netwerk om in vier stappen en in gezamenlijkheid een uitdaging te analyseren. Ze komen dankzij het model tot gedeelde oplossingsrichtingen, bepalen of de juiste stakeholders aan tafel zitten, maken ieders rol duidelijker en bepalen ook hun gezamenlijke waarden. Dat is belangrijk om te voorkomen dat ze alleen vanuit hun verschillende belangen blijven denken.’

Aan tafel

Renate Postma van de gemeente Zwolle wil deze methodiek graag inzetten bij toekomstige trajecten op het gebied van klimaatadaptatie, zodat er meer vanuit waarden aan gemeenschappelijke oplossingsrichtingen gewerkt wordt. Postma: ‘Ook het feit dat het model inzicht geeft in wie er nog niet aan tafel zit, terwijl dat wel zou moeten, is een enorm positief punt. Op deze wijze kun je flexibel inspelen op wat er gaande is en kunnen stakeholders op elk moment van een proces aanhaken.’

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek, de Climate Campus en/of het 4E-model for Value Creation, neem contact op met Liesbeth Rijsdijk via e-mal e.rijsdijk@windesheim.nl.