Student die aan het bellen is

Wethouder: rapport over cultuursensitieve zorg is een belangrijk signaal

15 maart 2018

Windesheimonderzoeker Gözde Duran overhandigde wethouder Eefke Meijerink uit naam van mantelzorgers met een migrantenachtergrond én zorgprofessionals een rapport met aanbevelingen voor cultuursensitieve zorg.

Gözde Duran nam in haar kielzog een flinke afvaardiging mee van projectgroep ‘Samen aan de slag’. Deze bestaat uit migrantenmantelzorgers die de besproken problematiek aan den lijve ondervinden en weten hoe moeilijk het is om met een niet-Nederlandse culturele identiteit je weg te vinden in de wereld van de reguliere ouderenzorg. De verzorging van migrantenouderen met dementie levert, getuige de verhalen van de mantelzorgers, veel problemen op. Gözde Duran: ‘De groep is nog nauwelijks in beeld en de overhandiging van dit rapport is hopelijk een belangrijke stap naar verbetering. Ik ben blij met de ontvangst van de wethouder en trots op de mantelzorgers die ik heb meegenomen, zij zijn samen de motor van een nieuwe beweging. De stap naar verpleging buiten de vertrouwde kring is voor iedere oudere met dementie groot maar misschien wel dubbel zo groot als er ook nog sprake is van een culturele kloof.’

Handschoen

Wethouder van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eefke Meijerink nam het rapport met zichtbaar genoegen in ontvangst en sprak van de belangrijke signaalfunctie die ervanuit gaat. ‘Ik ben me steeds bewuster geworden van het identiteitsgebonden aspect van zorgverlening. Steeds vaker laat ik het begrip cultuursensitieve zorg vallen op de plekken waar ik als wethouder kom. Soms is het begrip onbekend, soms word ik ook verrast door de al opgebouwde kennis en de manier waarop we in Zwolle al rekening houden met de culturele achtergrond van bewoners zoals in de sociale wijkteams. Het rapport biedt een mooi uitgangspunt voor het willen verbinden van alle mogelijke partijen die van belang zijn zoals de mantelzorgers, de zorgprofessionals, de politiek en het onderwijs. Die handschoen neem ik graag op. ’

Meijerink heeft toegezegd dat zij zich wil inzetten voor het delen en vergroten van bewustzijn, kennis en ervaring. Er is volgens de wethouder in de gemeenteraad van Zwolle veel meer draagvlak dan voorheen om de zorg te verbeteren. Ze benadrukte naast het belang van het rapport de opkomst van een beweging die uit de mensen zelf op gang is gebracht, krachtig en zelfbewust.

Mogelijkheden vaak onbekend

De leden van ‘Samen aan de slag’ besloten de bijeenkomst met persoonlijke verhalen. Overeenkomstig was de confrontatie met een gebrek aan kennis bij huisartsen en in ziekenhuizen, het gevoel zelf tekort te schieten, de worsteling, de culturele kloof tot de reguliere ouderenzorg maar ook de onbekendheid met de mogelijkheden die er soms zijn. Een van de mantelzorgers: ‘Bij het verzorgen van ouders met dementie horen ook leuke dingen maar het leuke komt pas als de zorg goed is geregeld. En daar ontbreekt het nu vaak aan.’    

Download het adviesrapport 'Cultuursensitieve dementiezorg in de regio Zwolle'

Bekijk ook de video 'Weinig ondersteuning voor dementerende allochtonen' op de website van De Stentor