Student die aan het bellen is

Project Beeldcommunicatie in de GGZ krijgt vervolg

07 maart 2018

In de geestelijke gezondheidszorg moet de kwaliteit van de zorg omhoog, terwijl de kosten moeten dalen. Beeldbellen kan hierbij helpen, maar weinig zorgverleners hebben ervaring met beeldbellen.

In het project Beeldcommunicatie in de GGZ ondersteunt het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg daarom zorgverleners bij beeldbellen. Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die inspiratie en reflectie bieden: een animatie, de app Samenspraak en zes Beeldbelverhalen. Tijdens het project bleek dat
zorgverleners weinig tijd en gelegenheid hebben om ervaringen over beeldbellen met elkaar te delen. Om dit te stimuleren, wordt nu een kant-en-klaar intervisiepakket ontwikkeld op basis van de ontwikkelde instrumenten. Hiermee kunnen zorgteams met weinig moeite een intervisiebijeenkomst organiseren over de toepassing van beeldbellen. Dit vervolg is mogelijk gemaakt dankzij een Top-Up bijdrage van subsidieverstrekker Regieorgaan SIA.

Gezocht: testers

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg zoekt teams van GGZ-zorgverleners die het intervisiepakket willen uitproberen. Er wordt hiervoor een intervisiebijeenkomst georganiseerd over het onderwerp beeldbellen met uw team, op een door u te bepalen locatie. Na afloop evalueren we de bijeenkomst gezamenlijk, zodat het pakket stapsgewijs verbeterd kan worden. Interesse in het testen? Neem contact op met Ruud Janssen, tjwm.janssen@windesheim.nl.