Student die aan het bellen is

Motiverende gespreksvoering effectief instrument bij stimuleren gezonde leefstijl senioren

23 maart 2018

Hoe kunnen zorgprofessionals gedragsverandering bewerkstelligen bij ouderen om hun gezondheid te verbeteren? ‘Een bewezen methode is motiverende gespreksvoering’, aldus onderzoeker Marcus-Varwijk.

Benieuwd naar haar bevindingen? Op 17 april geeft Anne Esther Marcus- Varwijk van hogeschool Windesheim een presentatie voor zorgprofessionals op het seminar ‘gezonde leefstijl effectief stimuleren’ van de Universiteit Wageningen.

“Ik loop nu tegen de zestig en zie in mijn omgeving mensen doodgaan aan longkanker die nooit in hun leven een sigaret hebben opgestoken. Dat zet mij aan het denken. Heeft het wel nut als ik zou stoppen met roken? En als ik stop, dan doe ik dat niet omdat mijn kinderen dat van me verlangen. Het moet mijn eigen besluit zijn.” Dit relaas vertelt een mevrouw aan een wijkverpleegkundige die haar voorlicht over het belang van een gezonde leefstijl.

Motiverende gespreksvoering

Verschillende scenario’s zijn mogelijk om als professional op deze casus te reageren. De verpleegkundige kan opsommen waarom roken schadelijk is en op de gezondheidsrisico’s wijzen. “Deze aanpak bewerkstelligt nauwelijks verandering in iemands leefstijl, blijkt uit onderzoek van Anne Esther Marcus-Varwijk. Als onderzoeker is zij verbonden aan het lectoraat Innoveren met Ouderen van hogeschool Windesheim. Succesvoller is het volgens Marcus-Varwijk om als professional de methode motiverende gespreksvoering in te zetten. Daarnaast willen ouderen zelf de regie behouden over hun leven.

Gedeelde besluitvorming en een gelijkwaardige relatie tussen professional en cliënt doen meer recht aan die keuzevrijheid. Door samen te bespreken en te beslissen wat voor aanpassingen voor iemand haalbaar zijn om gezonder te leven.

Seminar voor zorgprofessionals

Het domein Gezondheid & Welzijn van Windesheim heeft veel kennis vergaard hoe professionals motiverende gespreksvoering kunnen toepassen in hun werk. In het seminar ‘gezonde leefstijl effectief stimuleren’ van de Universiteit Wageningen zal Anne Esther Marcus-Varwijk aan de hand van casussen de methodiek van motiverende gespreksvoering toelichten. Ook deelt zij in de training met deelnemers inzichten uit haar promotieonderzoek. Daarin analyseert zij hoe de communicatie tussen senioren en professionals zoals wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, fysiotherapeuten of diëtisten rondom het thema gezonde leefstijl verloopt en waar het beter kan.

Perspectief senioren

Ouderen kunnen verschillend denken over het begrip gezondheid. Dat kan betrekking hebben op de voeding. Maar iemand kan het ook belangrijk vinden om zo lang mogelijk te blijven lezen, omdat dit hen mentaal gezond en vitaal houdt. Via de methode motiverende gespreksvoering kun je als professional inhaken en reflecteren op de belevingswereld van de oudere cliënt.

Deze techniek gebruikt de wijkverpleegkundige ook in de casus stoppen met roken als ze in gesprek gaat met de oudere dame die autonoom wil blijven in haar keuze. De verpleegkundige zegt samenvattend: “Ik hoor u zeggen dat u zelf de keuze wilt kunnen maken om te stoppen. Niet omdat uw omgeving dat verlangt. Wat zou er voor u persoonlijk veranderen als u niet meer rookt?” Deze vraag zet de cliënt actief aan het denken: ” Ik ben dan minder buiten adem na een fietstocht en raak dat kuchje waarschijnlijk kwijt.”

Het ontlokken van de motivatie bij deze oudere cliënt is de opstap naar gedragsverandering. In de laatste fase kan de professional samen met de cliënt acties formuleren om zijn of haar leefstijl concreet te verbeteren.

Bekijk meer informatie over het seminar Gezonde leefstijl effectief stimuleren van de Universiteit Wageningen op dinsdag 17 april