Student die aan het bellen is

'Met mooie projecten de kloof verkleinen tussen het mbo en hbo'

05 juni 2018

Als mbo-student samen met hbo-studenten een battlerobot ontwikkelen. Leuk! Maar ook nuttig voor de doorstroom naar het hoger onderwijs legt Manon Schrijnemaekers van Windesheim uit.

Boeken versus werkplaats

Drive X Change is een multidisciplinair project waarin hbo-studenten van drie technische opleidingen van Windesheim robots creëren die elkaar te lijf gaan in een battle op 5 juni. Dit jaar doen voor het eerst vijf mbo-studenten van het Deltion College hier aan mee. Manon Schrijnemaekers, instroom- en aansluiting-coördinator bij Windesheim legt uit wat de waarde is van het project. Het bevorderen van een goede doorstroom vanuit het mbo naar het hbo is een van de accenten in haar functie. ‘Drive X Change is voor beide partijen heel leerzaam. Ik merk dat deze mbo-studenten een heel nieuw beeld krijgen van wat studeren aan het hbo inhoudt. Zij vinden het geruststellend dat we bij Windesheim veel bezig zijn in onze werkplaatsen en niet alleen met de neus in de boeken zitten. En het is voor het hen leuk om de sfeer te proeven en te merken dat het hbo toegankelijker is dan ze dachten. Mbo-student Thom: Wij hebben wel een duidelijker beeld van het hbo gekregen en gemerkt het niveau er duidelijk anders is. Een hbo-opdracht moet je zelfstandig kunnen uitvoeren terwijl deze op het mbo al meer wordt voorgekauwd.’

Reële setting

Voor de hbo-student is een project als Drive X Change interessant omdat hij in een reële setting ook ervaring krijgt met het aansturen van een team. Het product, de robot, moet op tijd worden opgeleverd dus het is voor ieder teamlid belangrijk om de rol te spelen die van hem wordt verwacht. Schrijnemaekers: ‘Een aantal teams bestaat uit enkele hbo-studenten en een mbo student. We merken dat mbo’ers veel praktische kennis hebben die ze graag inzetten. De hbo’ers zijn weer wat meer gewend om de achtergrondkennis en de theoretische onderbouwing te leveren waarom ze iets op een bepaalde manier aanpakken. Thom: Ik merkte dat wij als derdejaars mbo-studenten meer ervaring hebben in het praktische gedeelte van het project omdat wij al stage hebben gelopen en al contact meer contact hebben gehad met het bedrijfsleven.’   

Doorstromen

Schrijnemaekers vindt het interessant om te zien dat drie van de vijf mbo’ers graag willen doorstuderen op het hbo. ‘Dat is een mooi resultaat. Ik zie dat de samenwerking de gedachte ‘Het hbo is voor mij toch niet haalbaar’ terugdringt. In een project als Drive X Change ontmoeten twee werelden elkaar en leren studenten elkaar beter begrijpen. Maar het helpt een mbo-student ook bij de voorbereiding van de overstap naar het hbo. Bijvoorbeeld door een stage te kiezen die goed aansluit op zijn latere hbo-opleiding. Thomas: ‘Voor ik aan het project meewerkte was ik mij aan het oriënteren op een vervolgopleiding op het hbo zoals Werktuigbouwkunde of Technische Bedrijfskunde. Door dit project heb ik de goede beslissing kunnen nemen.’

Landelijke beweging

Het bevorderen van de doorstroom van het mbo naar het hbo is een landelijke beweging. Vanuit het ministerie van OCW kwam enkele jaren geleden de uitnodiging en financiële steun om ideeën om te zetten naar praktische stappen. De studentenlabs waarin mbo- en hbo-studenten samenwerken aan projecten komen hieruit voort. Schrijnemaekers: ‘mbo-studenten uit het hele land ontwikkelden hiervoor zelf de ideeën. Een van die ideeën is het Dreamproject: mbo- en hbo-studenten werken samen aan reële opdrachten met een toonaangevende opdrachtgever. Elk semester proberen we deze samenwerking tussen mbo en hbo met mooie projecten telkens een stapje verder te brengen.’

Instagram

De krachtmeting tussen de robots vindt plaats op 5 juni bij Windesheim en is op die dag te volgen via de Stories op het Instagramaccount van Windesheim.