Studenten voor X

'Investeren in studieloopbaanbegeleiding loont'

Windesheimonderzoeker Mark te Wierik promoveerde deze week aan de VU met zijn onderzoek naar studieloopbaanbegeleiding.

Studieloopbaanbegeleiding en studentreflectie hebben positieve effecten op studievoortgang en studiemotivatie, zo toont hij aan. Bovendien loont het om als hogeschool hierin te investeren.Mark te Wierik

Het is complex om te meten: het succes van studieloopbaanbegeleiding. Mark deed voor zijn promotieonderzoek jarenlang in deeltijd onderzoek naar het in 2006 ingevoerde systeem, waarbij Windesheim net als veel andere hogescholen flink investeerde in studieloopbaanbegeleiding. ‘Docenten moesten zich scholen en er tijd voor vrijmaken. De investering zou de hogeschool uiteindelijk geld gaan opleveren, was de boodschap. Die vraag triggerde mij. Is dat ook echt zo?’

Studieloopbaanbegeleiding is de investering waard

Ja, stelt hij nu vast. Investeren in studieloopbaanbegeleiding betaalt zich al snel uit op het moment dat een student dankzij studieloopbaanbegeleiding niet uitvalt maar afstudeert. Mark ontwikkelde een model om te berekenen wat het Windesheim oplevert als een student niet uitvalt en stelde daarmee een break-even-point vast. ‘Een punt dat in theorie snel bereikt is’, zegt hij. Hoewel er vele factoren een rol spelen bij studieuitval en het lastig is om het daadwerkelijke effect van studieloopbaanbegeleiding te meten, rechtvaardigt het onderzoek volgens hem de conclusie dat studieloopbaanbegeleiding het waard is om in te investeren.

Positieve effecten studieloopbaanbegeleiding

cover proefschrift Mark te Wierik

Het onderzoek toont verschillende interessante effecten van studieloopbaanbegeleiding aan. Zo vond hij aanwijzingen dat studieloopbaanbegeleiding helpt om studenten die stoppen met hun opleiding, binnen het hoger onderwijs te houden (minder systeemuitval). Ook lijkt er een positief effect te zijn op de motivatie van studenten en ziet Mark een positieve invloed op de studievoortgang: studenten die studieloopbaanbegeleiding krijgen, halen in het eerste jaar meer studiepunten en hogere cijfers voor het eerst behaalde vak. 

Student bepaalt agenda

Mark te Wierik pleit daarom voor goede verankering van studieloopbaanbegeleiding in het beleid van de hogeschool. ‘Het goede gesprek met studenten is erg belangrijk. Daarbij moet de student nadrukkelijk in the lead zijn: hij bepaalt de agenda. Zeker als je kijkt naar de huidige koers van Windesheim, waarin de persoonlijke leerroute van studenten centraal staat, is de rol van de studieloopbaanbegeleider steeds belangrijker. Het helpen vaststellen of een student op de goede plek zit en welke route bij hem of haar past, vraagt veel van hen. Een mooie uitdaging.’  

Lees ook het verhaal over het onderzoek van Te Wierik op Science Guide

Download het proefschrift op HBO kennisbank