Student die aan het bellen is

Beurs van 50.000 euro voor onderwijsvernieuwing bij Toegepaste Gerontologie

04 april 2018

De opleiding Toegepaste Gerontologie heeft een beurs van 50.000 euro toegewezen gekregen vanuit het Comeniusprogramma Teaching Fellows.

Met de beurs gaat de opleiding een methodiek ontwikkelen om al vanaf het eerste studiejaar in kleine leergemeenschappen te werken.

LivingLab

Kleinschalige leergemeenschappen in een authentieke leeromgeving: dat is het onderwijs van de toekomst. Schrijft het ministerie van OCW in haar strategische koers voor de komende jaren, én vindt Windesheim. Een mooi voorbeeld hiervan is het LivingLab van de opleiding Toegepaste Gerontologie. Studenten starten hiermee in hun tweede jaar en werken samen met ouderen uit de wijk, relevante stakeholders uit de beroepspraktijk en onderzoekers. Afhankelijk van het thema worden ook studenten van verschillende andere opleidingen betrokken. Centrale opdracht is het - in co-creatie - ontwerpen en realiseren van leeftijdsvriendelijke diensten.

Aansluiting propedeuse - LivingLab

Het LivingLab is een krachtige, maar ook complexe leeromgeving, zegt projectleider Mieke Veerman. ‘Het authentieke karakter van het LivingLab vraagt veel van studenten. Al bij aanvang van het tweede jaar moeten ze leren omgaan met hoogcomplexe praktijksituaties. We zien dat onze huidige propedeuse studenten hier onvoldoende op voorbereidt en dat leidt tot een afbreukrisico in het tweede jaar.’ In het eerste jaar ligt de nadruk veel meer ligt op kwalificatie, selectie en beroepsoriëntatie en wordt het onderwijs veelal gestructureerd per periode aangeboden. Veerman: ‘We bieden het LivingLab nu drie jaar aan en hebben veel geleerd van wat deze leeromgeving vraagt van studenten, docenten, ouderen en andere stakeholders. Het is nu tijd om deze inzichten te vertalen naar de opzet en inrichting van het eerste jaar.’

Veerman heeft de beurs aangevraagd om de kloof tussen de ‘schoolse’ propedeuse en het LivingLab weg te nemen. De opleiding gaat een methodiek ontwikkelen om met kleinschalige leergemeenschappen in het eerste jaar te starten. ‘Zo worden de studenten vanaf de start van hun opleiding al voorbereid op de complexiteit en onvoorspelbaarheid van het werkveld en leren ze omgaan met onzekerheid. Wij geloven dat deze vaardigheden belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun professionele identiteit’, aldus Veerman. De opleiding Toegepaste Gerontologie maakt hierbij gebruik van transdisciplinaire begeleidingsteams die bestaan uit studenten, docenten, oudere volwassenen en professionals uit het werkveld.      

Over Teaching Fellows

Het Comeniusprogramma Teaching Fellows is een initiatief van het Ministerie van OCW om onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs te realiseren. Het programma wordt uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. In totaal zijn 46 van de 145 ingediende projecten uit het hbo en wo gehonoreerd, waaronder de aanvraag van Veerman. ‘De kracht van leren en co-creëren in kleinschalige leergemeenschappen’ behoort tot de hoogst scorende aanvragen binnen het thema. In totaal is met het programma een bedrag van 2.300.000 euro gemoeid.

Ook in 2018 kunnen docenten een aanvraag indienen via: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/comeniusprogramma/