Studenten voor X

'Motiverende gespreksvoering heeft een A- B- en C-niveau nodig, net als het zwemdiploma'

28 september 2017

Motiverende Gesprekstechniek wordt op allerlei niveaus in de zorg toegepast. In de praktijk is er behoefte aan duidelijkheid over de verschillende competentieniveaus.

Alhoewel elke professional een beeld heeft bij motiverende gesprekstechniek, blijkt er in de praktijk verwarring te bestaan over de precieze definiëring en niveaus waarop je de gesprekstechniek kunt toepassen.

Toetsen en meten

‘Motiverende gesprekstechniek zoals die in de praktijk wordt uitgevoerd, verdient niet altijd die naam’, vertelt Jannet de Jonge, als onderzoeker verbonden aan Windesheim. ‘Als expertisecentrum MGV hebben wij inmiddels veel expertise opgebouwd om competenties te toetsen en te meten. Om de kwaliteit van motiverende gesprekstechniek te verhogen en deze meer te doen aansluiten bij de specifieke situatie van een hulpverlener willen wij graag naar een systeem toe zoals dat van het zwemdiploma. Elk diploma-niveau staat dan voor een eigen repertoire aan competenties, toepasbaar in verschillende situaties, van eenvoudig tot zeer complex.’

Dát diploma leidt tot dát effect

‘In minder complexe situaties zullen gesprekken op het denkbeeldige A-niveau prima voldoen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerkers van een sociaal wijkteam die gesprekken voeren met bewoners. Waarom zou je die medewerkers scholen op C-niveau? Het is op dit moment voor een instelling nog moeilijk in te schatten welke dosis het beste aansluit bij een cliënt of situatie. Een gedifferentieerd systeem zou betekenen: dát diploma leidt tot dát effect. Zo weet de klant ook beter wat hij kan vragen en verwachten. Een gesprekstechniek op topniveau uitvoeren als een hulpverlener bijvoorbeeld te maken heeft met een cliënt met complexe gedragsproblemen, vraagt om een behoorlijke inspanning. Als instelling moet je dan je medewerkers laten trainen in zeer complexe vaardigheden. Dat red je niet met een middagje training.’

Het congres op 3 november

Bovengenoemde thematiek komt aan de orde op het congres Motiverende Gesprekstechniek dat plaatsvindt op 3 november bij de Hogeschool van Amsterdam. Het congres is het resultaat van een samenwerking tussen partijen die het Expertisecentrum Motiverende Gespreksvoering vormen: het lectoraat Verslaving van Windesheim, de Hogeschool van Amsterdam en MINTned.

Lees meer over het congres dat op 3 november plaatsvindt, op de Agenda van Windesheim