Studenten voor X

Gezondheidsrisico's onderschat bij overweging verruiming Drank- en Horecawet

25 september 2017

Lector Verslaving Rob Bovens waarschuwt voor de gevolgen van het zogenaamde blurren, het toestaan dat ook de kapper een wijntje schenkt. ‘Er is onderzoek nodig naar de schadelijke neveneffecten.’

Rob Bovens is met zijn lectoraat Verslaving medeafzender van een gemeenschappelijk persbericht dat onlangs werd verzonden door een aantal gezondheidsorganisaties. Daarin werd bezorgdheid geuit over de mogelijke verruiming van de  Drank- en Horecawet. Die verruiming is vooral een wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die wenst dat elke gemeente afzonderlijk de bevoegdheid krijgt om te beslissen in welke winkels men alcohol mag schenken. Veel ondernemers zien hierin een middel tegen de toenemende leegstand in de binnensteden. Het winkelen krijgt met een wijntje hier en een cola tic daar, meer beleving zo is de achterliggende gedachte.

Teveel nadruk op economische motieven

Rob Bovens, lector Verslaving is niet te spreken over de overwegingen die belanghebbenden maken. ‘Je hoort eigenlijk louter en alleen economische motieven voorbij komen. De gezondheidsrisico’s van meerdere verkooppunten van alcohol zijn groot en daarom pleit ik voor onderzoek naar de effecten. Ik zie een parallel tussen alcohol en gokken. Hoe meer aanbod, des te groter het verslavingsprobleem. Toen wetgeving de gokkasten verdreef uit de cafetaria’s, daalde het aantal gokverslaafden gestaag.
Het probleem van een eventuele verruiming van de wetgeving is dat we het steeds normaler vinden dat alcohol overal bij hoort. De laagdrempeligheid, de sluipende werking is verraderlijk. Hoe kunnen we het rijmen dat we heel resoluut zeggen; geen alcohol in de sportkantine voor jongeren onder de 18 jaar en tegelijkertijd alcohol steeds laagdrempeliger maken door een wijntje te schenken als je een boek wilt kopen? Het gezondheidsargument zou bij de overwegingen veel zwaarder moeten wegen.’

Lees het persbericht ‘Gezondheidsorganisaties bezorgd over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet’

Lees ook het artikel in de Volkskrant van 22 september: 'Biertje bij de kapper, een wijntje bij je boek? Experts, WHO en Gezondheidsraad maken zich zorgen'