Student die aan het bellen is

'Laat mensen met dementie meebeslissen over hun bestaan'

16 november 2017

Leontine Groen-van de Ven onderzocht besluitvorming bij dementie en hoe professionals het samen beslissen kunnen vormgeven. Zij promoveert op 22 november 2017 bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt toe. In de zorg komt de focus steeds meer te liggen op wat mensen met dit ziektebeeld nog zelf kunnen. Derhalve is samen beslissen in opkomst en belangrijk om mensen met dementie hun stem te laten houden. In de praktijk is er nog geen eenduidige methodiek die als leidraad kan dienen voor het handelen van Leontine Groen-van de Venprofessionals in de zorg. Leontine Groen-van de Ven, onderzoeker bij het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim, voerde een onderzoek uit waarin zij mensen met dementie, hun mantelzorgers en hulpverleners volgde. Zo ontwikkelde zij kennis en concrete handvatten voor zorgprofessionals die met deze doelgroep werken.

Weinig houvast

‘Methoden sluiten nog niet goed aan op de situatie van mensen’, vertelt de promovenda. ‘Mensen die in de zorg werken, vertellen dat ze weinig houvast hebben aan bestaande methoden. Daarom worden patiënten met dementie nog te vaak vroegtijdig buitengesloten bij beslissingen over hun dagelijks bestaan. Professionals die hen begeleiden, voelen zich onvoldoende toegerust om beslissingen over ingewikkelde en gevoelige kwesties samen met de persoon en diens naasten te nemen. Een van de gevolgen is dat de zorg die wordt ingezet niet altijd voldoende recht doet aan wat de patiënt zelf wil en nodig heeft.’

Wat is nodig?

Volgens Groen-van de Ven is het noodzakelijk om een andere werkwijze te definiëren zodat zorgverleners het samen beslissen beter kunnen vormgeven. ‘Gezamenlijke besluitvorming vormgeven vraagt om een andere manier van kijken. Zorgverleners moeten er rekening mee houden dat mensen met dementie en hun naasten verschillende perspectieven en belangen hebben. Een goede timing van beslissingen is belangrijk en het besef dat emoties en het uitproberen van opties een essentieel onderdeel moeten zijn van de besluitvorming. Op die manier is samen beslissen met mensen met dementie wel degelijk mogelijk. Professionals moeten  verder gaan dan alleen het bespreken van verschillende opties voor beslissingen. Zij moeten die opties ook laten uitproberen met aandacht voor het gedrag en de emoties van mensen met dementie.’

Meer informatie

Leontine Groen-van de Ven voerde haar promotieonderzoek uit bij het lectoraat Innoveren met Ouderen van hogeschool Windesheim in samenwerking met de afdeling IQ Health Care van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences.
In het radioprogramma Thuis op 5 lichtte Leontine Groen–van de Ven haar onderzoek toe. Het fragment is terug te luisteren op:

Radioprogramma Thuis op 5 met leontine Groen-van de Ven.  

Kijk voor meer informatie over haar promotie op de website van de Radboud Universiteit