Student die aan het bellen is

Samen beslissen met kwetsbare mensen: een uitdaging

10 november 2017

Congres wil antwoord geven op de vraag ‘Wat is er nodig om samen met kwetsbare mensen beslissingen te nemen over complexe vraagstukken?’

Op vrijdag 26 januari organiseert het Landelijk Platform Gedeelde Besluitvorming het congres Samen beslissen met kwetsbare mensen: een uitdaging. Carolien Smits, lector Innoveren met Ouderen en lid van dit platform, is een van de keynote-speakers. Ook is zij een van de organisatoren. Docent en onderzoeker Leontine Groen-van de Ven geeft op deze dag een workshop over Samen beslissen met mensen met dementie.

Thema

Het thema van dit congres is: Hoe beslis je samen met kwetsbare mensen, het samenspel tussen team, cliënt en naasten. We bespreken wat het betekent om samen te beslissen en wat dat betekent voor de professionele samenwerking binnen een team of een organisatie. Hoe past samen beslissen in het zorgproces en wat is de rol van naasten hierin?

Datum en Locatie

Vrijdag 26 januari 2018
Hogeschool Domstad Utrecht
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Meer informatie en aanmelden

Lees voor meer informatie en aanmelden de folder of kijk op www.congressamenbeslissen.nl