Student die aan het bellen is

Terugblik Kennisatelier Waardenvolle Leefomgeving

01 mei 2017

Op 1 mei is de ‘Waardenbenadering Leefomgeving’ gepresenteerd.

Deze op de praktijk toegesneden werkmethodiek is een belangrijk instrument om op een transparante wijze keuzes te maken in ontwerp van en besluitvorming over de oplossingen voor de maatschappelijke urgente opgaven in de fysieke leefomgeving. Keuzes over aanpassingen aan de inrichting van de leefomgeving lopen altijd op tegen botsende wensen van mensen. Dergelijke keuzes zijn een waardenafweging en inzicht in de waarden, die daarbij een rol spelen, is dan onmisbaar.

 

Nieuwe omgevingswet

 

Lector Willem Buunk plaatste de Waardenbenadering Leefomgeving bij de presentatie nadrukkelijk in de context van de nieuwe Omgevingswet. Die wet beoogt een verandering in het omgevingsbeleid waarin niet langer het behoud van de bestaande kwaliteit centraal staat, maar het continu werken aan de gewenste kwaliteit van de leefomgeving. ”Initiatiefnemers moeten duidelijk kunnen maken wat die gewenste kwaliteit is, zodat maatschappelijk debat en politieke besluitvorming mogelijk wordt. Dat vraagt om een transparante waardenafweging en een navolgbare argumentatie in de besluitvorming”. De Waardenbenadering Leefomgeving biedt de handreiking voor het expliciet maken van de waarden die een rol spelen in de dilemma’s van de leefomgeving en hoe daarmee om te gaan.

 

“Die cultuuromslag in het omgevingsbeleid is hard nodig”, zo betoogde Co Verdaas. Als kamerlid stond hij jaren geleden aan de basis van de nieuwe wet. Als adviseur werkt hij nu dagelijks in situaties waarin bestuurders worstelen met helderheid in hun beleid. “Het kijken naar waarden brengt daarin een hele nieuwe dimensie die ook mijn werk heeft verrijkt. We hebben te lang gedaan in dit vak alsof het alleen maar over doelen gaat en rationele oplossingen. Door naar de waarden te kijken, snap je beter waarover het echt moet gaan”. Kees Kraaijeveld van De Argumentenfabriek zegt het nog scherper: “Het moet over waarden gaan, want dat is waarover je het hebt als je keuzes maakt in de samenleving!”

 

Resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek

 
De Waardenbenadering Leefomgeving is het resultaat van acht jaar praktijkgericht onderzoek door het lectoraat Area Development naar de culturele fundamenten van de gebiedsontwikkeling. Lector Willem Buunk heeft in die periode in nauwe samenwerking met overheden en adviesbureaus de variëteit aan opvattingen over de fysieke leefomgeving in kaart gebracht door op zoek te gaan naar de achterliggende waarden die een rol spelen. Dat blijkt een veertigtal waarden te zijn. Met De Argumentenfabriek zijn daarvan eerst drie overzichtelijke waardenkaarten gemaakt. Gewapend met dat inzicht is de Waardenbenadering Leefomgeving ontwikkeld als een op de praktijk toegesneden werkmethodiek. Met de presentatie van deze werkmethodiek wordt de ambitie die in 2009 met de start van het lectoraat is uitgesproken waargemaakt. ‘Een resultaat om trots op te zijn’, zo vatte Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, het samen.

 

Afscheid lector Willem Buunk

Het Kennisatelier markeerde het vertrek van Willem Buunk als lector Area Development bij Windesheim. Willem Buunk vervolgt zijn loopbaan als adviseur in de praktijk en zal met samenwerkingspartners blijven werken aan de verdere ontwikkeling van de Waardenbenadering Leefomgeving. De Waardenbenadering wordt hiervoor ondergebracht in een stichting en zal te volgen zijn op de website www.waardenbenadering.nl (vanaf juni 2017). 

 

Downloads

Werkmethodiek Waardenbenadering Leefomgeving

Informatieblad I Waardenvolle keuzes Leefomgeving 

Informatieblad II Morele Sferen & Waarden

Informatieblad III Bronnen Waardenbenadering Leefomgeving

Werkblad 1 Observeren & Inventariseren

Werkblad 2 Opvattingen- en Argumentenoverzicht

Werkblad 3 Interpreteren

Werkblad 4 Waardenbewust Ontwerp Leefomgeving

Werkblad 5 Voorbeelden Waardencombinaties Ontwerpalternatieven Scenarios