Twee studenten met telefoon buiten X

Risico's van obesitas worden onderschat

20 maart 2017

Mensen onderschatten de risico’s van obesitas en dat vertraagt de totstandkoming van een succesvolle behandeling, concluderen onderzoekers onder wie associate lector Tommy Visscher.

Onderzoekers stellen in het tijdschrift Obesity Facts van de European Association for the Study of Obesity, dat de risico’s en gevolgen van obesitas nog te weinig worden herkend. De obesitaspatiënten die hulp zoeken blijken zich vaak wel bewust van de gevaren en zijn meer dan bereid om gewicht te verliezen. Aan de andere kant zijn obesitaspatiënten die geen ondersteuning zoeken zich veel minder bewust van de gevolgen.

Meer ongezonde levensjaren

De mogelijke gevolgen van obesitas zijn enorm, legt auteur dr. Tommy Visscher van Hogeschool Windesheim uit. ´Mensen met obesitas overlijden niet alleen eerder dan mensen met een gezond gewicht maar ontwikkelen ook veel eerder chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en artrose. Aan het einde van hun leven hebben obesitaspatiënten daardoor veel meer ongezonde levensjaren gehad dan mensen met een gezond gewicht.´

Stigma

Naast het lichamelijke speelt ook het geestelijke gezondheidsaspect een belangrijke rol. Mensen met obesitas worden vaak gestigmatiseerd en voelen zich vaak geïsoleerd en onbegrepen. Deze gevolgen worden vaak onderschat, met name door de medische professional. Patiënten worden vaak niet eens serieus genomen door de behandelaar die ze opzoeken voor ondersteuning bij de behandeling.

Behandeling in Nederland

In Nederland worden belangrijke stappen gezet op het terrein van de behandeling van obesitas. Professionele persoonsgerichte ondersteuning wordt bij het bevorderen van gezond gedrag steeds belangrijker geacht. Mensen moeten zelf hun gedrag veranderen maar kunnen dat vaak niet alleen. Tommy Visscher wijst ook op het belang van meer bewustwording van het probleem: ‘Een belangrijke stap die we moeten zetten is het voldoende serieus nemen van het probleem obesitas. Dat geldt niet alleen voor een groot deel van de bevolking maar nog veel meer voor beleidsmakers en professionals op het terrein van zorg en welzijn.’

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
Dr. Tommy L.S. Visscher
Associate lector De Gezonde Stad
Prevention and public taskforce European Association for the Study of Obesity
Voorzitter Wetenschappelijke Adviescommissie Jongeren op Gezond Gewicht
tls.visscher@windesheim.nl
tel: 088-469 9096 of 06-12277659

Lees hier het tijdschriftartikel