Student die aan het bellen is

Zorginnovatie in de praktijk: beide partijen hebben iets te winnen

02 juni 2017

Zorgcombinatie Noorderboog zeer tevreden over aanpak zorginnovatie door studenten Verpleegkunde.

Op verzoek van de medewerkers van Zorgcombinatie Noorderboog gingen verpleegkundestudenten Anne Schenk en Fleur Broek aan de slag met een herinneringsdoos om zo de eigen regie bij bewoners met dementie te bevorderen. In een voortraject hadden andere studenten onder meer onderzocht hoe je dit kunt bevorderen. Tijdens dit voortraject kwam naar voren dat de medewerkers het lastig vonden aan te sluiten bij de belevingswereld van psychogeriatrische bewoners. Logo Kopgroep ZorgpactZintuigprikkeling middels een herinneringsdoos zou daarbij kunnen helpen. Het geheugen van deze doelgroep gaat namelijk ver terug en bijvoorbeeld geuren vanuit hun jeugd kunnen ervoor zorgen dat er positieve herinneringen worden opgeroepen.

Nauwe samenwerking

Tijdens dit Zorginnovatie-project hebben de studenten nauw samengewerkt met de medewerkers en andere betrokkenen, zoals familieleden. Hoe ze het hebben aangepakt? “Met veel enthousiasme, hard werken, veel communiceren, en iedereen zijn stem laten inbrengen in het hele traject.”

Commitment

Anne en Fleur: “Uit de literatuur over practice development en actieonderzoek wisten we dat als we het innovatietraject wilden laten slagen, we input nodig hadden van het personeel. Zij moeten immers een omslag in het werken gaan maken. Iedere betrokkene heeft een bijdrage aan het innovatietraject geleverd. In een bijeenkomst hebben wij ook gevraagd of er medewerkers waren die het leuk vonden om nauwer met ons samen te werken. Daar kregen we maar liefst zeven reacties op!” Carla Klompé, teamleider van de afdeling Oosterboer binnen de Zorggroep Noorderboog, vult aan: “de studenten hebben er direct voor gezorgd dat er commitment van de medewerkers kwam door mee te werken en vragen te stellen. En door zich te laten zien. Anne en Fleur zijn in staat geweest medewerkers te enthousiasmeren en mee te nemen in het project. En dat kunnen deze twee als geen ander!”

Zintuigprikkeling

De studenten maakten voor twee bewoners een herinneringsdoos. Best lastig, want er was nog niet veel onderzoek naar gedaan. Bovendien waren deze twee bewoners niet de makkelijksten. “Van tevoren wisten we dat er ook géén resultaat zou kunnen komen bij de bewoners wanneer we interventies uit zouden gaan testen. Dit is omdat je te maken hebt met zintuigprikkelingen die een specifieke herinnering op kunnen roepen. Je moet dan dus net de juiste zintuigprikkeling hebben, wil het een herinnering oproepen”, vertelden Anne en Fleur. Voor deze kennis over zintuigprikkeling konden zij overigens terecht bij associate lector Cretien van Campen, die veel wetenschappelijk onderzoek doet naar dit onderwerp. “Hij gaf aan dat ons onderzoek naar zintuigactivering in relatie tot persoonsgerichte zorg heel vernieuwend is!”

Niet overnemen, maar ondersteunen

De reacties op de afdeling waren heel erg positief: “ze gaven aan dat ze blij waren dat er zichtbaar iets veranderde op de afdeling. Medewerkers waren zelf ook nieuwsgierig welke reacties de zintuigprikkeling zou kunnen oproepen bij een bewoner. Wij gaven ze vervolgens handvatten voor het verplaatsen in de ander en hielpen ze bij het houden van gesprekken met familie over dit onderwerp.” Carla Klompé: “het is van begin af aan duidelijk geweest dat de studenten niet het werk zouden overnemen. De medewerkers gingen dingen uitproberen en werden hierbij ondersteund door de studenten. De positieve reacties van de bewoners leverde de medewerkers een positief werkgevoel op: iets kunnen betekenen voor een bewoner en manieren om negatief gedrag om te buigen naar positief gedrag. Zij zijn zich dus bewuster geworden van hun eigen rol en invloed op een ander.”

Beide partijen hebben iets te winnen

Carla Klompé kijkt terug op een heel mooi project waarbinnen je kan zien hoe waardevol de samenwerking met studenten en de werkvloer is: “Je leert van beide kanten, wat het ook een evenwichtige relatie maakt: beide partijen hebben iets te winnen.” Voor Anne en Fleur was de opdracht niet hun eerste keuze, maar achteraf vonden ze het een fantastische ervaring om de medewerkers te mogen helpen in een omslag in werken. “We zijn heel blij met de vele positieve reacties van de medewerkers, maar ook met dit mooie eindresultaat. We hebben hiermee iets kunnen betekenen voor de bewoners!” Volgend studiejaar hoopt Zorgcombinatie Noorderboog weer nieuwe studenten aan haar team toe te voegen om het project voort te zetten en te borgen.