Studenten voor X

Tools beschikbaar voor gebruik bij gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen

Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen is gecompliceerd. Windesheim maakte concrete producten voor het onderwijs en professionals die het proces makkelijker kunnen maken.

Dankzij een subsidie van SIA-RAAK kreeg het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim de kans om jarenlang opgebouwde expertise op het gebied van gezamenlijke besluitvorming om te zetten in concrete producten. Deze producten zijn inmiddels beschikbaar en geschikt voor gebruik in het onderwijs en voor professionals die werken met cliënten in complexe situaties.

De producten

De producten zijn onder meer een trainingshandleiding voor docenten om (beginnende) professionals te trainen en een zelfbeoordelingsinstrument in de vorm van een korte vragenlijst. Met deze laatste tool kunnen professionals en studenten testen of ze over voldoende vaardigheden beschikken om de gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare cliënten tot een goed resultaat te brengen. Ook een ontwikkelde uitleg voor het opzetten van een proeftuin waarin studenten, docenten, professionals en onderzoekers kunnen samenwerken en leren is volgens onderzoeker Leontine Groen van het lectoraat een bruikbaar instrument om tot verbeteringen te komen. ‘In een proeftuin gaan de deelnemende partijen samen aan de slag om gezamenlijke besluitvorming te verbeteren. Een proeftuin biedt hiervoor een veilige omgeving waarin studenten, professionals, onderzoekers en cliënten van en met elkaar kunnen leren. De uitgangspunten hierbij zijn de vragen waar professionals tegen aanlopen in hun dagelijkse praktijk.’

Waarom gezamenlijke besluitvorming?

Gezamenlijke besluitvorming staat al enige tijd in de belangstelling. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  besteedt er aandacht aan, het is een kernbegrip in het nieuwe opleidingsprofiel van de hbo-verpleegkundige en het komt terug als kwaliteitscriterium in zorgstandaarden en keurmerken van zorg. Gezamenlijke besluitvorming is vooral gecompliceerd in situaties met meerdere betrokkenen die meerdere belangen hebben én verschillende visies op wat er aan de hand is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in een situatie met kwetsbare ouderen, mensen met dementie en mensen met chronische (psychiatrische) problematiek.

Het lectoraat Innoveren met Ouderen

Lector Carolien Smits: ‘Het gaat bij gezamenlijke besluitvorming om een aantal aspecten die van belang zijn zoals kennis over de stappen van gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties of de benodigde competenties die professionals moeten hebben. Gezamenlijke besluitvorming brengt de nodige uitdagingen met zich mee en de betrokkenen spelen daarin verschillende rollen. Wij schreven hierover artikelen en hoofdstukken in handboeken voor verpleegkundigen en andere professionals. Ook maakten we kennisclips die via de website te bekijken zijn. We zijn heel blij met de kans om al deze opgedane kennis te vertalen naar concrete producten. En natuurlijk zien we nog meer uitdagingen: Hoe maken we gezamenlijke besluitvorming mogelijk voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden? Welke methodiek kan professionals ondersteunen om cliënten te motiveren tot het maken van noodzakelijk keuzes? Hoe bereid je mensen met dementie en hun naasten op tijd voor op keuzes in de toekomst? Dit zijn voorbeelden van vragen die we oppakken in huidige en toekomstige projecten.’

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project of over gezamenlijke besluitvorming? Neem dan contact op met onderzoeker Leontine Groen-van de Ven via e-mail im.groen-vande.ven@windesheim.nl of per tel. 088-4698752.

Lees meer over het lectoraat Innoveren met ouderen