Studenten voor X

Waarom Windesheim heel bewust kiest voor constructieve journalistiek

Een artikel in De Nieuwe Reporter

02 februari 2017

'Het laatste decennium heeft de discussie over hoe de journalistiek moet innoveren zich hoofdzakelijk geconcentreerd op nieuwe verdienmodellen en technologische innovaties, die discussie loopt nog volop.'

'Onze opleiding volgt deze ontwikkelingen op de voet en doceert ze. Daarnaast kiezen wij ervoor ook bij te dragen aan een discussie over inhoudelijke innovatie in de journalistiek. Het vertrouwen in ons metier staat onder druk en dat terwijl een democratische rechtsstaat en een open samenleving niet zonder een goed functionerende journalistiek kunnen.'

Onderscheiden en legitimeren

'Wij willen samen met de vakbroeders nadenken over de vraag hoe journalistiek zich kan onderscheiden en legitimeren, nu iedereen zender is geworden en journalisten in toenemende mate worden gewantrouwd. Naast financiële en technologische innovatie is inhoudelijke vernieuwing hoogst noodzakelijk om de legitimering van het vak van de journalistiek voor de toekomst te borgen.'

Constructieve journalistiek

'Windesheim probeert dit door de lens van constructieve journalistiek. We zoeken het debat over de kansen van dit concept en zijn tevens alert op valkuilen. Het is een speurtocht naar hoe de journalistiek de discussie over oplossingen kan faciliteren in een samenleving die geconfronteerd wordt met complexe vragen omtrent klimaat, migratie, herverdeling van middelen, economische crisis, populisme, polarisatie.'

De Nieuwe Reporter

In De Nieuwe Reporter reageert Windesheim op een eerder gepubliceerd artikel van Jan van Groesen. Beide artikelen zijn te lezen op de website van De Nieuwe Reporter.

Lees het hele artikel 'Waarom Windesheim heel bewust kiest voor constructieve journalistiek'

Lees meer over constructieve journalistiek