Student die aan het bellen is

Kan gaming sociale vaardigheden vergroten van kinderen met autisme?

20 februari 2017

Voor kinderen met autisme zijn er sociale vaardigheidstrainingen. Deze blijken echter niet heel effectief. Daarom start een aantal (kennis)instellingen een onderzoek naar de ontwikkeling van digitale werkvormen die de huidige trainingen leuker en gevarieerder moeten maken en daardoor effectiever.

Op de iPad

Een voorbeeld van een digitale werkvorm is een toolbox met interactieve oefeningen en games, te spelen op bijvoorbeeld een iPad. Kinderen met autisme, hun ouders en hulpverleners werken in dit project mee aan het uiteindelijke product. Door samen te onderzoeken en te ontwerpen, worden oefeningen ontwikkeld die goed aansluiten bij de doelgroep en de training effectiever maken.

Partners

In het project werken drie hogescholen, te weten NHL Hogeschool (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen en Windesheim, samen met zorginstellingen Accare en Kinnik, RGOC, ICT-bedrijf 8D Games, enkele basisscholen (regulier en speciaal onderwijs) en het landelijke Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en technische opleidingen zullen in multidisciplinaire teams hun bijdrage leveren aan het onderzoek. Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim draagt bij aan twee thema's. Enerzijds het ontwerp en de ontwikkeling van verschillende games die vallen onder het Behaviour Change Support System. Anderzijds het realiseren van een roadmap voor de implementatie van de games in de praktijk. Het implementeren van innovaties in de zorgpraktijk is één van de drie onderzoeksperspectieven van het lectoraat. 

Het project start in maart 2017 en duurt tot begin 2019.