Twee studenten met telefoon buiten X

Onderzoek fondsenwerving Nederland

Neem deel aan het onderzoek | invullen kost tussen de 10 en 20 minuten

15 december 2017

Omdat de non-profit wereld volop in beweging en bovendien zeer concurrerend is, vinden we het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de fondsenwerving in Nederland en België nauwgezet te volgen.

Daarom is Fundraising, Grantmaking en Sponsoring van Windesheim gestart met een onderzoek naar fondsenwerving. Met het 'Onderzoek Fondsenwerving Nederland' wil hogeschool Windesheim ontwikkelingen in kaart brengen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting dienstig zijn voor toekomstige fondsenwervende activiteiten van de filantropische organisaties. De vakgroep wil eveneens met het onderzoek (meer) zicht krijgen op de organisatie van (particuliere) fondsenwerving binnen de filantropische sector in Nederland, en vervolgens die verworven inzichten ook delen met de sector.

Aanleiding

Hogeschool Gent heeft (in samenwerking met KU Leuven en Fundraisers Alliances Belgium) enige tijd geleden een eerste onderzoek verricht onder Belgische fondsenwervers, om de fondsenwerving in dat land in beeld te brengen. Recent is overeengekomen dit onderzoek uit te breiden tot een vergelijkend onderzoek door HO Gent en hogeschool Windesheim naar fondsenwerving in zowel België als in Nederland. Het 'Onderzoek Fondsenwerving Nederland' van hogeschool Windesheim zal - onder auspiciën van Nederland Filantropieland - tweejaarlijks de Nederlandse fondsenwerving onderzoeken, waar onze Vlaamse collega-instelling HO Gent zich richt op de fondsenwerving in België.

Deelnemen?

Fondsenwervers en geïnteresseerden die te maken hebben met fondsenwerving kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Maak daarbij gebruik van onderstaande link. Deelname neemt ongeveer 10 - 20 minuten in beslag. Als beloning ontvangt iedere deelnemer die aangeeft dat zij/hij dat wenst, vóór publicatie van het rapport de resultaten van dit onderzoek middels een 'sneak preview'.

Neem deel aan het onderzoek