Twee studenten met telefoon buiten X

Economische groei in Regio Zwolle bovengemiddeld

14 december 2017

In de Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van twintig gemeenten, groeit de economie bovengemiddeld. Dit blijkt uit de Regio Zwolle Monitor 2017.

In 2016 bedroeg de economische groei 2,7%, ruim boven het landelijk gemiddelde van 2,2%. Ook op tal van andere vlakken overtreffen de regionaal-economische prestaties het landelijke gemiddelde. Windesheimonderzoeker en projectleider Friso de Vor: ‘In 2016 zijn er bijna 5.000 banen bijgekomen in de Regio Zwolle. Verhoudingsgewijs stijgt de vraag naar arbeid hier sneller dan in de rest van Nederland en is de werkloosheid hier lager.’ Het economische rapport werd vandaag gepresenteerd tijdens het Regio Zwolle Congres in theater De Spiegel in Zwolle. De Regio Zwolle Monitor is een initiatief van de Stichting Metropool Regio Zwolle. De leiding van het onderzoek is in handen van het Kenniscentrum Technologie van Hogeschool Windesheim.

Weerbare en wendbare regio

De onderzoekers concluderen dat deze prestaties duiden op de aanwezigheid van een uitstekende infrastructuur voor groei in de Regio Zwolle. De Vor: ‘Ruimte voor bedrijvigheid, een gunstige ligging en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, maar ook een gevarieerde sectorstructuur met bijbehorende kennisinfrastructuur zijn basisvoorwaarden die bijdragen aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de regio.’

Arbeidsmarkt 2030

Tegelijkertijd waarschuwt De Vor voor de situatie op de regionale arbeidsmarkt: ‘Voor werkgevers in de regio dreigt een tekort aan personeel. In bepaalde sectoren kost het steeds meer moeite om nieuw ontstane vacatures te vervullen. Ook ligt er een stevige uitdaging om de snel veranderende arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst.’

Onder de noemer Arbeidsmarkt 2030 staat de Regio Zwolle Monitor uitgebreid stil bij de toekomstige situatie op de arbeidsmarkt. In 2016 ontstonden er in de Regio Zwolle 45.000 vacatures, wat neerkomt op 3.700 vacatures per maand. Daarnaast flexibiliseert de regionale arbeidsmarkt in hoog tempo. Steeds meer mensen doen oproep- of uitzendwerk, hebben een tijdelijke contract of zijn actief als zzp’er. Zo telde de Regio Zwolle in 2016 75.000 werkzame personen met een flexibele arbeidsrelatie, 80% meer dan in 2003. De Vor: ‘Dit leidt in veel gevallen tot een toenemende baan- en inkomensonzekerheid. De regionale opgave die zich hierbij aandient, is om enerzijds de arbeidsmarkt toekomstgericht te maken en economische groei te bevorderen en om anderzijds ervoor te zorgen dat iedereen goede kansen op volwaardig werk wordt geboden.’

Over de Regio Zwolle Monitor

De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks de sociaal- en ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Regio Zwolle in beeld aan de hand van cijfers die een indicator zijn voor de ontwikkelkracht van de regio. Ieder jaar worden nieuwe accenten gelegd. Hierdoor blijft de monitor niet beperkt tot een standaard ‘fotomoment’ van de regio, maar wordt er jaar op jaar diepgaander inzicht verkregen in het bijzondere en kenmerkende van de Regio Zwolle. Daarmee is de inhoud van de monitor een belangrijke bron van informatie voor beleidsvorming rondom economische ontwikkelingen in de Regio Zwolle.

Meer informatie

Download de Regio Zwolle Monitor 2017 op de website van het Regio Zwolle Congres.

Lees meer informatie over dit en ander economisch en ruimtelijk onderzoek van het Kenniscentrum Technologie.