Student die aan het bellen is

Studenten Bouwkunde presenteren plannen Short Stay Hotel

03 april 2017

Tweedejaarsstudenten Bouwkunde presenteerden afgelopen donderdag hun projectplannen voor het Schellepoortgebouw aan het Lübeckplein in Zwolle.

In het kader van het vak ‘Campus 2.0 - Short Stay Hotel Zwolle’ zijn de studenten in groepsverband aan de slag gegaan met de opdracht van gemeente Zwolle om het Schellepoortgebouw (voormalige Pro Rail-gebouw) te transformeren tot een Short Stay Hotel. Ongeveer 60 studenten presenteerden hun 15 plannen in Brainz aan het Lübeckplein. Aanwezig waren 4 docenten Bouwkunde van Windesheim, afgevaardigden van gemeente Zwolle (Nynke Jutten, stedenbouwkundige; Anne-Marie Mosterman, gebiedsmanager Spoorzone; en Geanne Koelewijn-Bosma, beleidsadviseur wonen) en Johan Neerhof van City Developer-s.

Tentoonstelling en Spoorcafé

De 4 meest onderscheidende studentenplannen worden tot en met woensdag 5 april tentoongesteld in Brainz aan het Lübeckplein. De studenten van deze plannen mogen hun ideeën op 19 april verder toelichten vanaf 19.30 uur in het Spoorcafé, eveneens in Brainz. Geïnteresseerden en de pers zijn dan van harte welkom. Het Spoorcafé is een brede netwerkclub voor betrokkenen bij de spoorzone-ontwikkeling (gemeente, NS, ProRail, ontwikkelaars en burgers).

Duurzaam en energieneutraal bouwen

De studenten hebben veel aandacht besteed aan duurzaam en energieneutraal bouwen, wat goed is terug te zien in de projectplannen: pergola’s bedekt met zonnepanelen, fraaie wintertuinen waarvan de warme lucht via warmtewisselaars wordt gebruikt voor verwarming van de woningen, groene gevels die zorgen voor CO2-opname, warmtehuishouding en een aangename uitstraling aan de openbare ruimte geven.

Duurzaamheid begint met slim hergebruik van bestaande gebouwen. Daarnaast moet energiezuinig bouwen voor de nieuwe generatie bouwkundigen een vanzelfsprekendheid worden. Daar leidt Windesheim de studenten voor op. Maar energieneutraal bouwen is niet alleen een technische opgave, slimme integratie in de ontwerpfase kan ook veel ruimtelijke kwaliteit opleveren. Zo ontstaat een nog grotere meerwaarde voor de leefomgeving in stad.

Transformatie stationsgebied

Het stationsgebied in Zwolle wordt getransformeerd. Aan de zuidzijde wordt een nieuwe busterminal gerealiseerd en de openbare ruimte aangepakt. Ook programmatisch is er een aantal verschuivingen te zien. Het Lübeckplein is nu een saai doorgangsplein waar weinig gebeurt. Nieuwe bezoekersstromen bieden kansen om van het plein een meer levendige plek in de stad te maken. Een aantal onderwijsvoorzieningen zoals Brainz (initiatief van Windesheim en gemeente Zwolle) is verhuisd naar het Lübeckplein. Ook ziet de gemeente mogelijkheden voor een Short Stay Hotel op deze plek. Het Schellepoortgebouw tussen het station en Lübeckplein is hier mogelijk zeer geschikt voor.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over de projectplannen of het Spoorcafé contact op met Sjoerd Betten:
088-469 9436 / ss.betten@windesheim.nl.

Studenten presenteren projectplannen