Student die aan het bellen is

Onderwijs aan leerlingen tussen 10 en 14 jaar

14 september 2016

Er zit een knip in het Nederlandse onderwijs tussen primair en voortgezet onderwijs. Deze knip is gebaseerd op het Kinderwetje van Van Houten uit 1874.

Aan deze knip tussen basis- en voortgezet onderwijs op 12-jarige leeftijd liggen eigenlijk geen onderwijskundige uitgangspunten ten grondslag. Onderwijs ‘10-14’ richt zich daarom op een uitgestelde keuze, waarbij het denkbaar is dat kinderen pas op 14-jarige leeftijd een definitief advies voor het voortgezet onderwijs ontvangen.

Een uitgangspunt van ’10-14’ is de focus op het maatwerk dat kinderen verdienen. In ons huidige onderwijssysteem gaan we ervan uit dat alle kinderen zich op eenzelfde manier en op het hetzelfde moment ontwikkelen, terwijl dit natuurlijk niet het geval is. Voor de meeste leerlingen is de gestandaardiseerde overstap van primair naar voortgezet onderwijs goed te doen. Zij passen zich snel aan en ontwikkelen zich verder in een nieuwe pedagogische setting. Er zijn echter allerlei onderzoeken die aantonen dat er wel degelijk sprake is van een breukvlak dat leidt tot achterblijvende prestaties bij sommige leerlingen.

Scheppen van randvoorwaarden

Kinderen in de knipfaseMet Onderwijs ‘10-14’ streven we naar een hoger leerrendement bij alle kinderen. Hierbij gaat het niet alleen om de harde cognitieve kant, volgens onderwijspedagoog Gert Biesta (2012) ook wel kwalificatie genoemd, maar om de algehele ontwikkeling van kinderen. Het gaat dus om de drie doeldomeinen die Biesta (2012) hanteert, namelijk: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Binnen deze gepersonaliseerde leerroute is uiteraard veel ruimte voor de ontwikkeling van de zogenoemde 21st century skills. Onderwijs ‘10-14’ stimuleert emancipatie en eigenaarschap van de leerling ten aanzien van zijn eigen leerroute én Onderwijs ‘10-14’ schept hiertoe de noodzakelijke randvoorwaarden, waardoor het mogelijk wordt om recht te doen aan verschillen in passie, talent, ontwikkeling en tempo.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ), Stichting Proo en RSG Noord Oost-Veluwe Epe samen met Windesheim (domein Bewegen en Educatie).

Een greep uit de lopende en voorgestelde projecten:

  • Ketenverbinding primair en voortgezet onderwijs. Er zijn er vier uitgevoerd. Leerlijn Engels, rekenen, excellentie en taal. Programma-uitwisseling is gerealiseerd.
  • Eerder naar voortgezet onderwijs in krimpregio OOZ Wijhe, Dedemsvaart en Elburg. Kinderen tussen 10 en 12 jaar gaan 1 middag naar school voor voortgezet onderwijs.
  • Inrichting fysiek college OOZ, start 2017. Curriculum focust zich op leerlingen tussen 10 en 14 jaar en richt zich op doorlopende leerlijnen en grote leermotivatie.
  • Een leerroute voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisscholen in Epe, die wekelijks op basis van profielen in het voortgezet onderwijs daar lessen volgen.

Missie

Het is onze missie om Onderwijs ‘10-14’ beschikbaar te maken voor alle leerlingen. Wij willen ruimte creëren, vertrouwen wekken en de onderwijsontwikkelingen op het vlak van inhoud en werkvormen faciliteren, zodat uiteindelijk optimaal wordt afgestemd op de verschillende ontwikkelingsritmen van leerlingen (vertragen, vervolgen en versnellen).

Meer informatie

Neem voor meer informatie hierover contact op met Petra Vos via P.Vos@windesheim.nl.