Student die aan het bellen is

Koploper-status voor project Professioneel samenwerken in de wijk

10 oktober 2016

Zorgpact waardeert project voor innovatieve samenwerking tussen werkveld en onderwijs.

Het project Professioneel samenwerken in de wijk maakt sinds kort deel uit van de Kopgroep van het Zorgpact. Deze erkenning werd gegeven voor het feit dat het een goed voorbeeld is van Logo Kopgroep Zorgpacteen project dat zich richt op een hechtere samenwerking in de zorg en een goed toegeruste zorgprofessional, nu en in de toekomst.

Professioneel samenwerken in de wijk

De sectoren zorg en welzijn veranderen in hoog tempo. De beroepspraktijk concentreert zich meer in de wijk en professionals zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met elkaar. Daarnaast wordt meer geïnvesteerd in een goede relatie met mantelzorgers en vrijwilligers. Onderzoekers van het lectoraat Sociale Innovatie en van het lectoraat Innoveren met Ouderen onderzochten hoe professionals de kwaliteit van hun onderlinge samenwerking én die met vrijwilligers en mantelzorgers eenvoudig kunnen monitoren en -indien nodig- zelf bijsturen. Resultaat van dit project is onder meer een bruikbaar en efficiënt digitaal instrument waarin twee samenwerkingsthermometers en een toolbox met interventies verwerkt zitten.

Leren van én met elkaar

De innovatieve manier waarop studenten en professionals tijdens het project is samenwerken en leren is een belangrijke reden voor het toewijzen van de koploper status. Prof. Dr. P.F. Roodbol, betrokken als adviseur, sprak haar waardering uit voor het gewaagde concept en vatte het samen als: “Leermeester en gezel en dan andersom!” “Studenten worden getraind in de rol van facilitator van zorgverbeterprojecten en brengen verschillende bronnen van kennis samen op weg naar verbetering. In die rol werkten ze ook samen met de professionals in de wijk. Daarbij werden ook de eerste versies van de thermometer getest. Zo leren we van én met elkaar”, aldus Monique Mensen, projectleider.

Gedragsverandering

Op 8 november worden de ‘samenwerkingthermometers’, de verbeterinstrumenten, getoond op een eigen symposium. Maar daarmee is het project nog niet afgerond. Mensen: “De thermometers laten de blinde vlekken zien als het gaat om samenwerking. Om die aan te pakken moet er gedragsverandering plaats vinden. En dat heeft tijd nodig. Elk team van professionals heeft daarin zijn eigen prioriteiten gesteld en werken langdurig samen met onderwijs en onderzoekers van de hogeschool. Samen met de professionals werken ze aan een verbeterde samenwerking in zorg en welzijn én met vrijwilligers en mantelzorgers.”

Koploper

Mensen is trots op de waardering voor het project. “Het geeft ons de kans meer bekendheid te genereren voor het project. Bovendien kunnen we als leden van de Kopgroep van elkaar leren door het uitwisselen van ervaringen en nieuwe werkwijzen en gekozen oplossingen. Daarnaast worden, door goede samenwerking uit te dragen, anderen gestimuleerd om ook tot goede samenwerking te komen. Zo dragen we bij aan de landelijke beweging.”