Studenten voor X

Jury reikt prijs uit voor beste onderzoeken op Onderzoeksparade

14 november 2016

Tal van bezoekers maakten op 9 november kennis met een breed scala aan praktijkgericht onderzoek en feliciteerden tot slot de twee Paradeprijswinnaars.

De Onderzoeksparade vond plaats op 9 november 2016 op Windesheim. Tijdens de parade konden studenten die zijn afgestudeerd aan de master Educational Needs en de master Learning & Innovation hun praktijkgericht onderzoek presenteren aan geïnteresseerde en enthousiaste bezoekers uit het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en hbo. De bezoekers maakten op hun beurt kennis met wat praktijkgericht masteronderzoek inhoudt én met actuele ontwikkelingen op het vlak van onderzoek naar én binnen de onderwijspraktijk. Kortom, inspiratie, uitwisseling en kennisdeling stonden op deze middag centraal.

Bezoekers in gesprek met studenten

De bezoekers kozen na de opening van de Onderzoeksparade door hogeschoolhoofddocent Marie-Jeanne Meijer ieder hun eigen route langs alle posterpresentaties, statafels en ronde tafels, die op 9 november in hoge mate bijdroegen aan een interactieve en dynamische middag. Hier gingen zij in gesprek met studenten over hun onderzoek en actuele thema’s in de onderwijspraktijk die daar aan raakten.

Vervolgens beklommen enkele genomineerden voor de Paradeprijs het podium om de highlights van hun onderzoek aan het aanwezige publiek te presenteren.

Onderzoekspresentaties

Op basis van de mastertheses van het studiejaar 2015-2016 was voorafgaande aan de parade een selectie gemaakt door de masteropleidingen Educational Needs en Learning & Innovation. De selectie bestond dit jaar uit zeven studenten die met hun onderzoek volgens de opleidingen een bruikbare, actuele of originele bijdrage hebben geleverd aan verbeteringen en opvattingen in scholen of onderwijsorganisaties.

Bij de master Educational Needs ging het om de volgende nominaties:

  • Arjen Nieuwenhuis: onderzoek naar digitaal mbo-rekenwiskunde-onderwijs
  • Christa de Beus: onderzoek naar hoe je vormgeeft aan autonomie van leerlingen
  • Nadine Dontje: onderzoek naar creativiteit bij het jonge kind in de 21e eeuw
  • Yvonne Schooneman: onderzoek naar thematisch lezen in groep 5

Bij de master Learning & Innovation om:

  • Hessel Canrinus: onderzoek naar online tutorials voor ICT-onderwijs in vmbo-t
  • Suzanne Remmelink-Vergouwe: onderzoek naar motivatie voor Latijn
  • Vincent Grit: onderzoek naar toetsen op niveau

Winnaars Paradeprijs

Winnaars Paradeprijs 2016Een zeskoppige jury heeft zich ter voorbereiding op de parade gebogen over de vraag welke onderzoeken dit jaar bekroond zouden moeten worden met de Paradeprijs door de zeven genomineerde onderzoeken te beoordelen op criteria als praktische relevantie, actualiteit, onderzoekskwaliteit en vormgeving en taalgebruik. De jury was blij verrast met de kwaliteit van de ingediende onderzoeken die volgens haar alle bijdroegen aan een daadwerkelijke verbetering en verdieping in de onderwijspraktijk, maar koos tot slot twee winnaars die na de presentaties van de studenten bekend werden gemaakt:

Beste onderzoek master Educational Needs

Bij de master Educational Needs koos de jury voor Christa de Beus’ onderzoek Ik kan het zelf! – een onderzoek naar manieren om vorm te geven aan de autonomie van leerlingen. De Beus verrichtte actieonderzoek op een basisschool in Amsterdam dat zich richtte op het bevorderen van de autonomie van leerlingen, met als doel door een verandering in het leerkrachtgedrag te komen tot een verhoogde leermotivatie. De jury omschreef het onderzoek als “[…] een bruikbaar voorbeeld van een bottom-upbeweging, wat de betekenis van een master binnen een onderwijsorganisatie benadrukt. Christa de Beus brengt expliciet in beeld welke vervolgstappen het directe gevolg zijn van haar onderzoeksresultaten, bovendien ademt haar tekst kracht uit en overtuiging.”

Beste onderzoek master Learning & Innovation

Suzanne Remmelink-Vergouwe won de Paradeprijs voor haar onderzoek met de titel Motivatie voor Latijn: Op zoek naar een 21e-eeuwse didactiek voor een dode taal. In haar onderzoek stelt de master Learning & Innovation-studente zichzelf de vraag hoe men een dode taal levend houdt en hoe men leerlingen kan motiveren om zo’n taal te leren spreken, lezen en schrijven. Het juryrapport hierover: “Drs. Remmelink neemt ons mee, laat invalshoeken zien vanuit motivatietheorie en zoekt verbinding, van de dode taal, en de methodiek en didactiek die daarbij hoort, naar moderne vreemde talen. Ze gaat dieper en verder, laat niet los. In een uitstekend geschreven stuk, een stevig onderzoek met goed onderbouwde keuzes. En dat blijft hangen.” Suzanne Remmelink-Vergouwe werkt op het Gymnasium Celeanum in Zwolle, waar zij betrokken is bij een nieuwe methode Latijn in de onderbouw: Lingua Latina.

Afsluitende lezing

De twee winnaars ontvingen uit handen van de jury de Paradeprijs waaraan een bedrag van € 1.250 is verbonden, dat gebruikt kan worden voor een volgende (onderzoeks)stap in de onderwijspraktijk. Sihame El Kaouakibi sloot de parade af met een lezing waarin zij een vernieuwend perspectief aanreikte op hoe in haar visie het onderwijs kansen kan bieden aan álle jongeren. Sihame El Kaouakibi is oprichtster van Let’s Go Urban en door Knack.be in 2014 uitgeroepen tot een van de tien invloedrijkste allochtone Belgen.