Studenten voor X

Een 'Groentje' op de Pabo

01 november 2016

Robbert Blanken, leerkracht en Pabodocent Natuur en Techniek, kreeg van Trouw ‘het Groentje’, de aanmoedigingsprijs voor duurzaam jong talent.

Dagblad Trouw publiceerde in oktober de achtste Duurzame 100, de ranglijst van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de verduurzaming van Nederland. De prestigieuze ranglijst wordt jaarlijks opgesteld en vermeldt de honderd Nederlanders die in 2016 het meest opvielen op het terrein van duurzaamheid. Ook dit jaar stelde de twaalfkoppige jury, samengesteld uit allerlei sectoren van het groene veld, zichzelf de vraag wat de voornaamste vraagstukken zijn rondom duurzaamheid, wie dit voor het voetlicht weet te brengen en wie opvalt door oplossingen of een creatieve geest. Genomineerden worden geselecteerd door de Trouwredactie Duurzaamheid & Natuur en door de jury beoordeeld op daadkracht, impact, innovatie en brede visie.

Het ‘Groentje’

De lijst wordt traditiegetrouw aangevoerd door ondernemers, beleidsmakers, politici en wetenschappers die een verschil weten te maken als het aankomt op het thema duurzaamheid. Maar wanneer men de aandacht voor duurzaamheid consequent wil verankeren in het maatschappelijke debat van de toekomst en in ons dagelijks denken, dan is het van groot belang om juist de jeugd te betrekken bij de vraag hoe wij met onze aarde, haar hulpbronnen en klimaatverandering moeten omgaan. Het wordt vaak gezegd, maar juist op dit vlak ligt de toekomst ontegenzeggelijk in de handen van de volgende generatie. Het ‘Groentje’, de prijs voor duurzaam jong talent die door de redactie wordt toegekend, gaat daarom dit jaar naar leerkracht en Pabodocent Robbert Blanken voor de wijze waarop hij kinderen lesgeeft in duurzaam denken en doen. Volgens zijn trotse collega’s van de Pabo een terechte prijs voor de bevlogen manier waarop hij zijn idealen koppelt aan het onderwijs.

Van een eenzaam fijnsparbos naar de klas

Robbert BlankenDat Robbert Blanken ooit op de H.J. Piekschool voor de klas zou staan én op de Pabo les zou geven stond in eerste instantie niet in de sterren geschreven. De passie voor klimaatvraagstukken zat er echter al behoorlijk vroeg in en vandaar zijn aanvankelijke keuze voor een bachelor richting milieukunde en later een master richting bos- en natuurbeheer in Wageningen. Uit idealisme, zoals hij zelf zegt: “Want op jonge leeftijd, toen ik zelf nog op de middelbare school rondliep, had ik me al flink vastgebeten in onze klimaatproblemen.” Op stage in Noorwegen merkte Robbert toch dat er iets ontbrak, terwijl hij hier voor onderzoek door uitgestrekte fijnsparbossen dwaalde: hij wilde kinderen inspireren − die hij niet in die bossen aantrof − gooide het roer om en koos voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs. Vorig jaar studeerde hij af en nu geeft hij les aan groep 6 op een Wageningse school en op de Pabo doceert hij het vak Natuur en Techniek. Hier hoopt hij zijn idealisme over te dragen op anderen, zonder een doembeeld te schetsen of leerlingen en studenten een schuldgevoel aan te praten. Blanken kiest voor een positieve benadering waarbij hij zijn jongere protegés vooral zelf laat nadenken over de relatie tussen mens, cultuur én natuur.

Bekijk hier de uitreiking van de achtste Duurzame 100 in Pakhuis de Zwijger.