Studenten voor X

'Tweejarige AD Sociaal Werk in de Zorg is geen halve opleiding'

23 februari 2016

Windesheim ontwikkelde een tweejarige Associate Degree in deeltijd, Sociaal Werk in de Zorg (SWZ). Hoe komt zo´n opleiding tot stand en wat is de meerwaarde?

We spraken met Jan Wiggers van Werkgeversvereniging WGV Zorg en Welzijn in Deventer. Hij was betrokken bij de ontwikkeling en de accreditatie van deze opleiding van Windesheim.

Hoe sta je tegenover de ontwikkeling van Associate-Degree-opleidingen?

 ‘De ontwikkeling van Associate-Degree-opleidingen zoals Sociaal Werk in de Zorg bij Windesheim zien wij als werkgeversvereniging als heel positief. Vier jaar investeren in een opleiding is voor de meeste mbo-professionals  binnen de zorg en welzijn een grote stap. Twee jaar is een stuk overzichtelijker en bovendien sluit SWZ heel direct aan op de aspecten die nu in het sociaal werk veranderen. De opleiding bestaat onder de paraplu van de reguliere vierjarige bachelor SPH maar is praktijkgerichter. Het is echter niet simpelweg een gehalveerde opleiding, maar een praktijkgericht opleidingstraject met elementen uit de bachelor die relevant zijn voor de huidige praktijk. Inhoudelijk zit de opleiding dus heel goed in elkaar.’

Wat is de rol van de WGV bij de totstandkoming van een opleiding?

‘De WGV is een werkgeversorganisatie die op verschillende niveaus overleg voert met zorg- en onderwijsinstellingen. Ons doel is om ontwikkelingen in het werkveld te signaleren en van daaruit stimuleren wij een kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting tussen werkveld en onderwijs. Wij  constateren op een geven moment dat het werk verandert door de zorgtransities. De vraag aan het werkveld is dan: wat heb je nodig? Dan gaan wij kijken in hoeverre we de contouren van de toekomstige professional met nieuwe competenties terugvinden in het onderwijs. De WGV heeft geen inhoudelijke rol bij de ontwikkeling. De totstandkoming van de AD Sociaal Werk in de Zorg is een wisselwerking tussen verschillende partijen. Kort gezegd: de geconstateerde omissie in het werkveld brengt verschillende partijen bij elkaar zoals Samen Werken Aan Leren in Zwolle (SWAL), Windesheim en wij in een adviserende rol en als vertegenwoordigers van de werkgevers. Wij leggen vervolgens graag uit aan de accreditatiecommissie op welke punten wij de opleiding waarderen vanuit het oogpunt van de behoeften in het werkveld en de arbeidsmarkt. En dat was in dit geval een makkelijke klus.’             

Wat zijn de voordelen van een opleiding als AD SWZ voor de deeltijdstudent?

‘Het takenpakket van mensen die in de zorg werken is zwaarder geworden. De regie van de cliënt staat op de voorgrond en er is in het werkveld behoefte aan een ander type professional. Een professional die zelfstandig werkt maar ook goed kan netwerken. Een type professional die grotere verantwoordelijkheden aankan en die goed kan omgaan met professionals van andere welzijnsorganisaties of van de gemeenten. Bedrijfstrainingen kunnen uitkomst bieden maar een behaald papiertje zegt vaak niet zoveel  als je als werknemer bij een andere organisatie gaat werken. Een AD-programma als SWZ voorziet in de behoefte van het trainen in competenties op hbo-niveau 5, duurt slechts twee jaar en heeft omdat het een erkende hbo-graad is, overal dezelfde status. Dat is een groot voordeel.’

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit?

‘Een belangrijk uitgangspunt van ons werk is het idee dat je terugvindt in het kader van een Leven Lang Leren. Als opgeleid professional ben je bevoegd maar je moet ook bekwaam zijn en bekwaam blijven. Bekwaam blijven doe je door om de zoveel tijd je eigen beroep onder de loep te nemen en je te blijven ontwikkelen. De veranderingen in de zorg zullen blijven doorgaan en de ontwikkeling van het onderwijs zal daar gelijke tred mee moeten houden. De AD-opleiding Sociaal Werk in de Zorg past in dat idee van een Leven Lang Leren.’

Lees meer over de AD deeltijdopleiding Sociaal Werk in de Zorg
Bekijk de website van Werkgeversvereniging WGV Zorg en Welzijn