Student die aan het bellen is

Met asielzoekers in de les praten over hoe het ooit was...

20 april 2016

Een bijzondere les: PMT-studenten maken kennis met zes Syriërs én daarmee een doelgroep waarmee ze in de praktijk steeds vaker te maken zullen krijgen.

Wekomsttekst door studentenDonderdag 14 april, halfelf in de ochtend − in een van de sportzalen van de Calo op de Campus bereiden derdejaarsstudenten van de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (PMT-BA) zich voor op de les Vaardigheden Training & Therapie (VTT). Het is geen alledaagse les. Docente Pauline Fellinger is voor aanvang van de les al naar het asielzoekerscentrum in Dronten gereden om zes Syrische asielzoekers op te halen. Om hen straks op oudhollandse wijze te verwelkomen, hangen de studenten onder meer koekhapslingers op en bereiden ze zich gezamenlijk voor op een bijzondere VTT-les.

Integratie PMT-praktijk en onderwijs

Dat de zes asielzoekers bij de PMT-studenten op bezoek komen, is geen toeval. Al vanaf september zet de Calo zich in om vluchtelingen te laten sporten op Windesheim. De Calo verzorgt sport- en beweegopleidingen en heeft veel kennis vergaard in de wijze waarop sport een rol speelt bij sociale integratie, maar bijvoorbeeld ook op het vlak van therapie en bewegen. Naast Pauline Fellinger was Pim Hoek initiatiefnemer van dit project. Hoek leidt het Ambulatorium: het expertisecentrum waar PMT-studenten en de PMT-praktijk van én met elkaar leren. Volgens Hoek toont de VTT-les aan hoe Ambulatoriumprojecten de PMT-lessen kunnen versterken, door integratie van praktijk, ‘real life’ en onderwijs.

Een bijzondere doelgroep voor PMT-studenten

Kringgesprek met asielzoekersPMT-BA leidt studenten op voor een vakgebied op het snijvlak van sport, bewegen en de gezondheidszorg. Voor PMT’ers is beweging een middel om mensen beter te leren omgaan met psychische stoornissen of fysieke klachten. Omdat de stroom vluchtelingen toeneemt en uit onderzoek blijkt dat velen van hen zonder hulp blijvend last houden van onder meer PTSS-symptomen of depressiviteit, zal deze groep in de toekomst een aparte doelgroep vormen voor de huidige PMT-student of zoals Hoek het uitlegt: “Vanuit de Calo en het expertisecentrum voor bewegingstherapie dat aan de Calo is verbonden, het Ambulatorium, willen we bewegen inzetten als behandeling bij stress en psychische problemen én als middel om participatie en maatschappelijke integratie te bevorderen.”

De les VTT

Docente Pauline Fellinger luistert meeIn VTT-lessen, zoals die van 14 april, staat het oefenen met en het verwerven van therapeutische vaardigheden centraal: studenten leren hoe ze contact kunnen leggen en werken aan gespreks- en luistervaardigheden, zodat ze straks hun behandeling kunnen afstemmen op de wensen en verwachtingen van de ander. Het winnen van vertrouwen vormt een wezenlijk element, vooral bij asielzoekers die gevlucht zijn vanuit een situatie waarin juist onveiligheid, wantrouwen en onzekerheid de boventoon voerden. Luisteren bleek troef. Want eindelijk eens je verhaal te mogen vertellen − over hoe het vroeger was en hoe de oorlog alles veranderde − bleek in een behoefte te voorzien. Tot slot gaf een van de Syriërs de studenten nog een wijze raad mee: “Education is most important to learn people to understand and accept differences between one and another.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het vluchtelingensportproject kunt u contact opnemen met Pim Hoek via e-mailadres: tap.hoek@windesheim.nl.