Student die aan het bellen is

Geef aandacht aan wat goed gaat

07 september 2015

Een goed pedagogisch klimaat ontstaat niet zomaar en begint bij de leerkracht zelf. Een leerkracht is een professionele pedagoog, die met en aan iets heel kostbaars mag werken: de toekomst.

Juf zit met drie kinderen en laptop in het grasLeerlingen die nog aan het begin staan. Nieuwsgierig naar wat er komen gaat. Maar ook kwetsbaar en erg afhankelijk van de volwassenen om hen heen. Over 50 jaar herinneren ze zich de leerkracht nog, onuitwisbaar in hun geheugen gegrift, waarvan ze zoveel hebben geleerd.

Soms zitten leerlingen onder je huid, in je nek, helaas. Dat gebeurt dan, je wilt het niet maar het gebeurt, je bent ook maar een mens! Positief kijken naar gedrag is moeilijk, maar ook oplossingsgericht. Er zijn maar heel weinig kinderen die jou als leerkracht met opzet, met voorbedachte rade, een naar gevoel willen geven. Als het je lukt om op deze manier naar gedrag van leerlingen te kijken en vanuit dat idee te handelen, gaat het goed. Er zijn helaas altijd situaties waarin dat op dat cruciale moment niet lukt. Om die kans zo klein mogelijk te maken en te houden is er een aanpak, werkwijze, die heel goed kan helpen. Uitgangspunt is dat de beste manier om met lastig gedrag op school om te gaan preventief is: voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Maar hoe dan?

Positive Behavior Support

Steeds meer scholen maken kennis met Positive Behavior Support (PBS). Dat kun je in het in het Nederlands vertalen als: positieve gedragsondersteuning, of: schoolbrede aanpak gedrag. In ieder geval is duidelijk dat het geen truc is, ook geen methode. Maar wat is het dan wel?

PBS is een schoolbrede en systematische onderwijsaanpak. Het heeft tot doel een positieve, voorspelbare en gezonde leeromgeving te creëren voor leerlingen en leraren. Dit voorkomt gedragsproblemen en maakt leerprocessen effectiever.

PBS is eind vorige eeuw ontstaan in de Verenigde Staten en ontwikkeld en ingevoerd op zo’n 20.000 scholen. Er wordt inmiddels op steeds meer scholen in Europa mee gewerkt, ook in Nederland. Iedere school hanteert daarbij dezelfde vijf pijlers, maar vertaalt die volledig naar de eigen situatie, afhankelijk van de visie, cultuur, achtergronden van kinderen, ouders en leraren in de school. Dit zijn in Nederland scholen in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook een aantal mbo ‘s.

Samenwerking als cruciale factor

De kern van PBS is: geef aandacht aan wat goed gaat. Er wordt bewust vanuit een positieve insteek gewerkt, gefundeerd op schoolbreed gedragen gedragsverwachtingen die regelmatig en systematisch worden geëvalueerd op basis van verzamelde feiten. En, erg belangrijk: samenwerking als cruciale factor. Samenwerking met elkaar als leerkrachten. Samenwerking met de leerlingen en met hun ouders. En niet te vergeten met andere partners uit de keten van de school, bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, of de schoolarts, of GGZ.

Meer informatie

Het Expertisecentrum PBS van Windesheim streeft ernaar duurzame schoolontwikkeling tot stand te brengen door het schoolbreed opleiden en begeleiden van medewerkers in school, het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring. Zo draagt het Expertisecentrum PBS bij aan de implementatie van Positive Behavior Support op tal van scholen.

Heeft u als school vragen over passend onderwijs, pestgedrag, gedragsproblemen en/of duurzame schoolontwikkeling? Wij beantwoorden ze graag en ondersteunen u als school bij het verwezenlijken van een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat.
Onze contactpersoon is drs. Lourens van der Leij, projectleider van het expertisecentrum.

E-mail: l.vander.leij@windesheim.nl
Telefoon: 06-1907 3512