Student die aan het bellen is

Veiligheid gaat boven autonomie

16 juni 2015

Derdejaarsstudenten Verpleegkunde onderzochten de balans tussen eigen regie en veilige medicatietoediening met een opvallend resultaat.

Eerder constateerden studenten dat wijkverpleegkundigen soms zoekende zijn naar een balans tussen een veilige medicatietoediening enerzijds en eigen regie van de klant anderzijds. Immers, (oudere) klanten maken graag eigen keuzes. Zo bepalen zij graag zelf welke activiteiten ze doen of welke kleding ze aantrekken. Maar is dat wel zo verstandig als het gaat om medicijngebruik?

Geen gebrek eigen regie

Derdejaarsstudenten Verpleegkunde Maud Smits en Ilona Nijkoops gingen in gesprek met deze klanten om te toetsen hoe zij daar over dachten. En wat bleek? Zij ervaren het helemaal niet als gebrek aan ‘eigen regie’ als de wijkverpleegkundige de medicijnverstrekking overneemt. Sterker nog, zij die het nu zelf doen, zouden het wel prettig vinden als de wijkverpleegkundige hier vaker naar informeert.

Aansluiten bij de behoeften

Hand met pillenAfgelopen donderdag presenteerden de studenten hun bevindingen aan de medewerkers, die verbaasd waren over de resultaten. Maud: “de medewerkers vonden het erg leuk dat dit naar voren kwam en fijn om te horen dat de zorg die ze op dit moment leveren, goed aansluit bij de behoeften van de klanten”. “We hebben enkele tips gegeven aan het team, onder andere om wat meer naar de medicatie inname te vragen. De medewerkers waren enthousiast over het idee en willen ook daadwerkelijk wat met de tips gaan doen”, aldus Ilona.

Veiligheid en autonomie blijvend bevorderen

Wijkverpleegkundige en stagebegeleider Nienke Morren van Icare vindt het een mooie uitkomst dat het deels of in zijn geheel overnemen van het medicatiegebruik niet direct afbreuk doet aan de eigen regie: “Het sluit prima aan bij de veranderingen in de wijkverpleging”. Met de aanbevelingen van Maud en Ilona gaat het team meteen aan de slag. “We gaan het onderwerp in de teamvergadering verder bespreken en onderling duidelijke afspraken maken. “Op deze manier hopen we aan te blijven sluiten bij de wensen en behoeften van de klant en proberen we zowel de veiligheid als de autonomie van de klant te blijven bevorderen, aldus Morren.