Student die aan het bellen is

Gedifferentieerd rekenonderwijs

17 juni 2015

Onderzoek en nascholing om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verhogen levert kennis en toolkit op voor alle scholen in Nederland.

Beschikken over voldoende rekenvaardigheden is voor alle leerlingen van belang. Als leraar ervaar je dagelijks dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen bij rekenen en de manier waarop ze het rekenleerproces doorlopen. Het  is een grote uitdaging om de rekenles zo vorm te geven dat alle leerlingen voldoende profiteren van de inhoud. De ene leerling heeft behoefte aan extra instructietijd, de ander aan een stappenkaart en weer een andere leerling heeft behoefte aan meer uitdaging.

Onderzoek

De afgelopen vier jaar is door de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan, samen met rekenexperts van verschillende organisaties waaronder Windesheim*. Binnen dit onderzoek ‘Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs’ is onderzoek gedaan naar toepassing van de differentiatiecyclus bij rekenen in groep 1-8. Op meer dan 30 (s)bao-scholen is een schoolbreed rekentraject uitgevoerd dat op basis van wetenschappelijke inzichten, expertise van rekenexperts en praktijkervaringen van scholen tot stand is gekomen. Centraal in dit traject staat het afstemmen op onderwijsbehoeften, waarbij de volgende onderdelen binnen de differentiecyclus aan de orde komen:

  • onderwijsbehoeften
  • doelen
  • instructie
  • verwerking
  • evaluatie

Het onderzoek loopt juli 2015 ten einde. De kennis, ervaring en materialen vanuit dit onderzoeksproject kunnen worden ingezet om de vaardigheden van leraren in het differentiëren bij rekenen te versterken. De nascholingsmaterialen en begeleidingsmethodieken uit het onderzoek worden geïmplementeerd door de betrokken rekenexperts.

Differentiatietraject op uw school?

Rekenexperts van Windesheim kunnen ook op uw school, of binnen uw bestuur vanaf schooljaar 2015-2016 dit differentiatietraject uitvoeren zodat leraren zich ontwikkelen in het effectief afstemmen op verschillende behoeften van leerlingen. Hierbij kunt u denken aan ongeveer vijf bijeenkomsten waarin de differentiatiecyclus in groep 1 tot en met 8 wordt toegepast. Daarbij kunnen succesvolle aanpakken zoals coaching en lesson study worden ingezet. Vanzelfsprekend is maatwerk mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarise Kaskens. jmm.kaskens@windesheim.nl.

Eind 2015 verschijnt een boek waarin de opbrengsten van dit onderzoek zullen worden gedeeld met het onderwijs- en opleidingsveld. Jarise Kaskens zal hier vanuit Windesheim aan meewerken. We houden u op de hoogte!

*Het onderzoek is onder leiding van de Universiteit Utrecht als NWO-PROO project gestart, samen met rekenexperts van verschillende organisaties: CEDgroep, CPS, Expertis, Hogeschool Utrecht, Marnix onderwijscentrum, en Bronja Versteeg.