Student die aan het bellen is

Werkmethode 'Methodisch werken bij dementie' gepresenteerd

22 januari 2015

Casemanagers, onderzoekers en studenten hebben een werkmethodiek 'Methodisch werken bij dementie' ontwikkeld. Deze werd tijdens een slotsymposium gepresenteerd.

Casemanagers van de netwerken dementie Drenthe, Midden-/Noordwest Twente en Nijmegen hebben met onderzoekers en studenten van Windesheim en Hogeschool Arnhem en Nijmegen samengewerkt in een 2-jarig innovatieproject 'Methodisch Werken bij Dementie’. Het project is mede gefinancierd door SIA RAAK en ook experts van Vilans en Hogeschool Rotterdam hebben hun bijdrage geleverd. Eén van de producten is een werkmethodiek.

De grote veranderingen in het zorg- en welzijnslandschap bepaalt de positie van casemanagers dementie. Welke kansen zien de beroepsgroep, onderzoekers en de politiek? Wat is volgens hen nodig om de unieke bijdrage van casemanagers dementie verder te verstevigen? Tijdens een drukbezocht slotsymposium werden de resultaten van het innovatieproject gepresenteerd. Ook ging de beroepsgroep, onderzoekers en de politiek met elkaar in gesprek over de toekomst van casemanagement dementie.

Werkmethodiek gebruiken?

Bent u geïnteresseerd in de werkmethodiek 'Methodisch Werken bij Dementie’? U kunt hem online door bladeren of gratis downloaden (PDF).

Bekijk de online versie 

Download de werkmethodiek (PDF)